DeutschEnglishKontakt og åbningstiderFå siden læst opPresseJob hos osTuristOm hjemmesidenForside
Gå til forsiden    
  Borger
Erhverv Om Kommunen Politik og dialog
Familie, børn og ungeHandicap og psykiatriÆldre og pensionSundhed og helbredKultur, fritid og idrætJob og uddannelseFlytning, bolig og byggeriTrafik og miljø
<!-- Heading UDKOMMENTERET -->

Vielse, navneændring og skilsmisse

Når I vil giftes, skal I søge om det ved at udfylde en ægteskabserklæring til den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

Betingelser
I skal først udfylde en digital ægteskabserklæring, som sendes til Borgerservice. 

Ægteskabserklæring

Prøvelsesattest
Kommunen undersøger, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden.

Hvis I skal vies religiøst eller uden for kommunen, sender vi en prøvelsesattest til vielsesmyndigheden. I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

OBS: Udfyldes ægteskabserklæringen elektronisk bliver ansøgningen om navneændring på bryllupsdagen ikke automatisk medsendt. Ansøgningen skal udfyldes separat.

Ansøg om navneændring på bryllupsdagen.

Danske statsborgere
Danske statsborgere født før 1960 eller født i de sønderjyske egne skal vedlægge dansk dåbs- eller navneattest eller navnebevis.

Danske statsborgere født efter 1960 skal ikke vedlægge dokumentation.

Er I fraskilte, behøver I ikke at vedlægge skilsmissebevilling eller -dom, da det registreres i CPR. Bemærk, at skilsmissedomme normalt først registreres i CPR otte uger efter domsafsigelsen på grund af ankefristen.

Hvis den tidligere ægtefælle er død, skal der vedlægges skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet. På ægteskabserklæringen kan I se, hvilken dokumentation der evt. også skal bruges.

Udlændinge, der har fået dansk statsborgerskab, skal vedlægge dansk pas eller indfødsretsbevis. Er I født eller døbt i udlandet, skal I vedlægge pas.

Bortkomne attester
Hvis en af jer har mistet en attest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation. I skal henvende jer til den myndighed, der har udstedt attesten.

Udenlandske statsborgere
Udenlandske statsborgere skal vedlægge pas og bevis for lovligt ophold i form af arbejds- og opholdstilladelse, EU-opholdsbevis, visum eller indrejsestempel. Er I født i Danmark, vedlægges desuden dåbs- eller navneattest.

Udenlandske skilsmissedokumenter skal godkendes af kommunen.

Asylansøgere
Asylansøgere kan som udgangspunkt ikke blive gift. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation. Yderligere information om dispensation fås hos Borgerservice.

Hvis du har været gift før
Hvis du tidligere er blevet skilt ved dom, må du som regel vente med at gifte dig på ny, til ankefristen er udløbet.

Familie
Slægtninge i lige linje, det vil sige forældre, børn og børnebørn, samt søskende må ikke gifte sig med hinanden. Det kræver Justitsministeriets tilladelse, hvis to personer vil gifte sig, og den ene har været gift med den andens forælder, barn, bedsteforælder eller barnebarn.

En adoptivforælder må ikke gifte sig med sit adoptivbarn, så længe adoptionsforholdet består. Ægteskab må ikke indgås mellem personer, hvor den ene har været gift med den andens slægtning, for eksempel mellem en mand og hans tidligere kones barn eller mellem en mand og hans tidligere kones mor.

Læs mere på Justitsministeriet.dk.

Under 18 år
Er du under 18 år, må du ikke gifte dig, medmindre dine forældre og kommunen tillader det. Du kan printe blanketten Samtykke til ægteskab/registreret partnerskab, som dine forældre skal udfylde og underskrive, hvorefter du skal sende den til kommunen. Hvis dine forældre ikke vil tillade det, kan kommunen i særlige tilfælde give dig tilladelse alligevel.

Samtykke til ægteskab/registreret partnerskab

Umyndig
Er du umyndig, kan du ikke gifte dig uden din værges samtykke. Du kan klage til kommunen, hvis din værge ikke vil give dig lov til at blive gift.

Vielse på Haderslev Rådhus
Ved vielse på Haderslev Rådhus skal der være to vidner til stede. Har parret ikke selv to vidner, stiller kommunen to vidner til rådighed.

Finder vielsen sted om lørdagen, skal I selv sørge for 2 vidner.

Vielser på Haderslev Rådhus foretages på torsdage og fredage mellem klokken 10.00-12.00 samt lørdag formiddag af de udpegede giftefogeder. Husk at ringe og lave en aftale med vielseskontoret.

Det er ikke muligt at blive gift på Haderslev Rådhus på følgende datoer:

Påsken 24.. marts - 26. marts 2016,
Store bededag 22. april 2016,
Kristi himmelfart 5. maj - 7. maj 2016,
Grundlovsdag 5. juni 2016,
3. december 2016,
mellem jul og nytår 24. december 2016 - 31. december 2016.

Vielse uden for Rådhuset
Hvis I ønsker, at blive viet i eget hjem eller et andet sted inden for Haderslev Kommune pålægges der et gebyr på minimum kr. 500,- plus kørsel.

Disse vielser foretages efter nærmere aftale med Borgerservice.

Navneændring på bryllupsdagen
I kan tage hinandens mellem- og efternavne.
Er du fødselsregistreret i Sønderjylland, skal du sende blanketten til den kommune, hvor din fødsel er registreret.

Ansøgningen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. Det er gratis, hvis I ændrer navn senest tre måneder efter vielsen. I modtager ingen bekræftelse på navneændringen, men får tilsendt en ny fødsels/navneattest og nyt sundhedskort når I er blevet viet.
Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, får automatisk besked om jeres navneændring.

Navneændring på bryllupsdagen


Navneændring
Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn ved brug af blanketten Navneændring. Bliver din navneændring godkendt, modtager du automatisk en ny fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest.  

Skal din ansøgning om navneændring behandles i statsforvaltningen, vil du blive orienteret om, at ansøgningen er sendt dertil.

Det koster et gebyr fra 1. januar 2016 på kr. 510,- at få navneændring. Dog betales der ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest tre måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år.

Ansøg om navneændring

Anerkendelse af udenlandsk vielse
Hvis I skal have anerkendt jeres udenlandske vielse i Danmark, skal I kontakte kommunen. Vielsen skal opfylde visse betingelser for at blive anerkendt, blandt andet at den ikke grundlæggende strider mod de danske retsprincipper, som for eksempel at begge parter skal have været til stede ved vielsen.

Læs mere om betingelserne på ankestyrelsens hjemmeside


Skilsmisse
For at sætte en skilsmissesag i gang skal du søge om separation eller skilsmisse hos Statsforvaltningen. Er I enige om skilsmissen – fx om ret til lejebolig osv. – kan Statsforvaltningen bevilge skilsmissen. Er I ikke enige om vilkårene efter en skilsmisse, skal de fastsættes af en domstol. Statsforvaltningen kan sende en skilsmissesag i retten, hvis skilsmissen og vilkårene virker betænkelige.


Bankoplysning

Danske Bank

 

IBAN-nr. DK3130004810481048

 

BIC-kode DABADKKK (SWIFT-adresse)

  


Haderslev Kommune Borgerservice Akut Hjælp Find os på facebook
Kontakt og åbningstider

Gåskærgade 26
6100 Haderslev
CVR- og EAN-numre
Kort over kommunen
Kontakt og åbningstider

Haderslev Byråd
Hvem er vi?
Næste byrådsmøde
Vigtige telefonnumre

Få siden læst op
Print

Siden er opdateret:
7/1 2016


Få pressemeddelelser