DeutschEnglishKontakt og åbningstiderFå siden læst opPresseJob hos osTuristOm hjemmesidenForside
Gå til forsiden    
  Borger
Erhverv Om Kommunen Politik og dialog
Familie, børn og ungeHandicap og psykiatriÆldre og pensionSundhed og helbredKultur, fritid og idrætJob og uddannelseFlytning, bolig og byggeriTrafik og miljø
<!-- Heading UDKOMMENTERET -->

Sygesikring og sundhedskort

Sygesikringen giver alle borgere ret til gratis behandling hos læger og tilskud til medicin mv. Sundhedskortet, som tidligere hed sygesikringsbevis, giver dig ret til ydelser fra sygesikringen. Du kan bestille et nyt sundhedskort her.

Sundhedskort
Hvis du har mistet dit sundhedskort, kan du bestille et nyt her 

Bestil nyt sundhedskort

Hvad er et sundhedskort?
Sundhedskortet skal medbringes, når du er ved lægen, på sygehuset, hos kommunen og en række andre steder. På en del biblioteker bliver sundhedskortet brugt som lånerkort. På kortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge.

Hvem får et sundhedskort?
Alle, der er tilmeldt folkeregisteret i Danmark, er omfattet af den offentlige sygesikring og får et sundhedskort.

Hvordan bestiller jeg et sundhedskort?
Du skal bestille sundhedskortet digitalt. 

Bestil nyt sundhedskort

Det koster 190 kr. at få et nyt sundhedskort fra 1. januar 2015, hvis: 
 • Sundhedskortet er blevet væk
 • Sundhedskortet er under fire år gammelt og ødelagt
 • Du ønsker at skifte læge eller gruppe
 • Du ændrer navn.

Det er gratis at få et nyt sundhedskort, hvis:

 • Du flytter til en ny adresse
 • Din læge lukker sin praksis
 • Sundhedskortet er over fire år gammelt og ødelagt (magnetstriben er defekt)
 • Du skifter navn ved ægteskab
 • Et barn under 15 år skal have nyt sundhedskort, fordi den af forældrene eller den værge, som barnet følger, skal have ændret oplysningerne på sit sundhedskort. Børn under 15 år kan kun vælge egen læge med tilladelse fra den forælder, der har forældremyndigheden.

Midlertidigt sundhedskort
Det tager normalt omkring to uger at få et nyt sundhedskort. Kommunen kan dog udstede et midlertidigt bevis, hvis du har brug for det. Det koster ikke noget.

Hvad er sygesikring?
Den offentlige sygesikring giver alle borgere med bopæl i Danmark ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger.

Desuden giver sygesikringen tilskud til medicin, tandlægehjælp, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp. 

Bestil nyt sundhedskort

Sygesikringsgrupper
Du kan vælge mellem to sygesikringsgrupper: 
 • Gruppe 1 - tilmeldt en bestemt læge
 • Gruppe 2 - ikke tilmeldt en bestemt læge.

Sygesikringsgruppe 1
Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandlæge og kiropraktor.

Sygesikringen betaler alle udgifter til hjælp hos læge eller speciallæge.

Sygesikringsgruppe 2
Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos læge, speciallæge, tandlæge og kiropraktor. Du skal stadig have lægehenvisning til fysioterapeuter, fodterapeuter og psykologer, som har overenskomst med sygesikringen.

Du får samme tilskud fra sygesikringen, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale den øvrige del af lægens honorar.

Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet af kommunen. Læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.

Børn følger automatisk forældrenes valg af læge og sygesikringsgruppe. Har forældrene valgt hver sin læge, følger barnet moren. Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sygesikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller en eventuel værge.

Skift gruppe
Hvis du ønsker at skifte sygesikringsgruppe, træder ændringen i kraft, senest 14 dage efter at kommunen har modtaget din skriftlige anmodning. Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted et år herefter. Du får nyt sundhedskort ved gruppeskift. 

Skift sygesikringsgruppe 

Skift læge 

Hvornår dækker det almindelige sundhedskort?
Du er dækket af det gule sundhedskort i udlandet, når du:

 • Rejser i mindre end en måned
 • Er på en ren ferie- eller studierejse
 • Rejser til Færøerne eller Grønland, rejser inden for EU eller rejser til Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.
Det gule sundhedskort og EU-sygesikringskortet kan ikke bruges uden for Europa. Du skal have en privat forsikring.

Bemærk, at der gælder særlige regler for dækning af kroniske sygdomme, fx ved forhøjet blodtryk. Spørg hos SOS International, om du er dækket af det gule sundhedskort.

Hvis du er i tvivl, når du opholder dig i udlandet, kan du ringe på det vagtnummer, som står på bagsiden af kortet, og få vejledning fra den telefoniske vagtservice, som har døgnåbent. Den offentlige rejsesygesikring administreres af SOS International.

Hvad dækker det almindelige sundhedskort?
Rejsesygesikringen dækker udgifter til behandling, hvis du får akut sygdom eller kommer til skade på din ferie- eller studierejse. Følgende udgifter dækkes: 
 • Almindelig lægehjælp og lægeordineret medicin
 • Lægeordineret sygehusophold og -behandling, inklusive operationer på standardklassesygehuse
 • Ambulancetransport (dog ikke hjemtransport i ambulance)
 • Udgifter til telefon, telefax og lignende ved henvendelse fra udlandet til SOS International.
 
Dækning af udgifter.
Dit gule sundhedskort er en sikkerhed for, at du får refunderet de udgifter, der er dækket af den offentlige sygesikring, når du kommer hjem. Du kan dog risikere at skulle betale for lægehjælp og medicin direkte på feriestedet.

Husk derfor at få kvitteringer på dine udgifter. Du kan få refunderet dine udgifter ved at henvende dig til SOS International a/s. Du skal altid udfylde en skadeanmeldelsesblanket. Du kan anmelde skaden online på SOS s hjemmeside.


Dækkes hjemtransport?
Hjemtransport fra Færøerne og Grønland, der er ordineret af SOS Internationals læge, dækkes.

Derudover skal du selv betale alle omkostninger til hjemrejse, der skyldes sygdom og ulykker. Du kan dog i visse tilfælde få dækket merudgifter til hjemtransport fra de nordiske lande.

Ønsker du at sikre dig dækning af udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, skal du tegne en privat rejseforsikring.

Det blå EU-sygesikringskort

Den offentlige rejsesygesikring er ophævet pr 1. august 2014 – dermed er du ikke længere dækket med det gule sundhedskort, når du skal ud og rejse.

Hvis du ikke allerede har det blå sundhedskort skal du bestille det med NemID.
 
Bestil blåt EU-sygesikringskort

Læs mere om de nye regler for det blå kort.

Hvornår dækker det blå EU-sygesikringskort?

EU-sygesikringskortet dækker ved rejse til et EU-land og til Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz, fx når du: 
 • Skal være på ferie.
 • Skal i praktik eller være au pair.
 • Skal studere eller følge en faglig uddannelse.
 • Skal have nødvendig behandling for fx en kronisk sygdom, også selvom du ved, at du kan få behov for behandling.
 • Udsendes til arbejde for din danske arbejdsgiver. Du skal have en afgørelse fra Pensionsstyrelsen om, at du er omfattet af dansk social sikring, før du kan få det blå EU-sygesikringskort.

EU-sygesikringskortet er gældende i følgende lande
Belgien, Bulgarien, Danmark, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Hvornår dækker det blå EU-sygesikringskort ikke?
EU-sygesikringskortet kan ikke bruges uden for Europa. Du skal undersøge hos sygesikringsmyndighederne i værtslandet eller hos landets ambassade, hvilke vilkår der gælder for optagelse i landets sygesikring.

Har du ikke mulighed for at blive optaget i dit værtslands sygesikring, bør du i stedet tegne en privat forsikring, der dækker ved behandling af sygdom.

Hvad dækker EU-sygesikringen?

EU-sygesikringen dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. under et ophold i et EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Sygesikringen dækker både akut sygdom/tilskadekomst og såkaldt behovsbestemt sygehjælp. Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig under opholdet. Det afhænger bl.a. af, hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om.

EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. EU-sygesikringen dækker således ikke behandling på private hospitaler eller klinikker.
EU-sygesikringen giver dig ret til de samme ydelser og på de samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv svarende til egenbetalingen i det pågældende land.
 
Bestil det blå EU-sygesikringskort
Det blå EU-sygesikringskort er gratis. Du kan bestille det blå EU-sygesikringskort, hvis du har et CPR-nummer, bor i Danmark og er statsborger i et EU-land eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. 

Bestil blåt EU-sygesikringskort

Derudover er du berettiget til et EU-sygesikringskort hvis du som bosiddende i Danmark er gift eller samlevende med en EU-statsborger.

Hvis du ikke er statsborger i et EU-land og mener at du stadig er berettiget til et EU-sygesikringskort, skal du tage kontakt til Borgerservice.

Haderslev Kommune Borgerservice Akut Hjælp Find os på facebook
Kontakt og åbningstider

Gåskærgade 26
6100 Haderslev
CVR- og EAN-numre
Kort over kommunen
Kontakt og åbningstider

Haderslev Byråd
Hvem er vi?
Næste byrådsmøde
Vigtige telefonnumre

Få siden læst op
Print

Siden er opdateret:
2/1 2015


Få pressemeddelelser