Referat

Udskriv hele dokumentet

Mødested:

Byrådssalen

Udvalg:

Haderslev Byråd

Bemærkninger:

Jes Bonde deltog som suppleant for Thomas Vedsted. Claus Michaelsen deltog som suppleant for Lone Ravn.

Referat