Referat

Udskriv hele dokumentet

Mødested:

Teams

Udvalg:

Udvalget for Kultur og Fritid 2018-2021

Deltagere:

Kjeld Thrane, Carsten Leth Schmidt, Inga Lykke, Thomas Fredsted, Janni Pohl, Maria Damgaard, Kim Kabelka, Charlotte Veilskov

Afbud:

Ingen

Fraværende:

Ingen

Referat