Referat

Udskriv hele dokumentet

Mødested:

Mødelokale Haderslev, indgang B, Christian X's ve

Udvalg:

Udvalget for Kultur og Fritid 2018-2021

Deltagere:

Kjeld Thrane, Carsten Leth Schmidt, Inga Lykke, Thomas Fredsted, Janni Pohl, Maria Damgaard, Kim Kabelka

Afbud:

Ingen

Fraværende:

Ingen

Bemærkninger:

Projektleder Bent Skov deltog kl. 16.30-16.50
Dialog med HFK kl. 16.50-17.20

Referat