Referat

Udskriv hele dokumentet

Mødested:

Vojens Speedway Center

Udvalg:

Udvalget for Kultur og Fritid 2018-2021

Deltagere:

Kjeld Thrane, Carsten Leth Schmidt, Inga Lykke, Thomas Fredsted, Janni Pohl, Maria Damgaard, Kim Kabelka

Afbud:

Ingen

Fraværende:

Ingen

Bemærkninger:

Repræsentanter for Talentcenter Haderslev og Haderslev Musikskole deltog kl. 16.30-17.00

Thomas Fredsted forlod mødet efter punkt 8.

Referat