Referat

Udskriv hele dokumentet

Mødested:

Lokale Haderslev, indgang B, 2. sal

Udvalg:

Udvalget for Plan og Miljø 2018-2021

Deltagere:

Benny Bonde, Holger Mikkelsen, Thies Mathiasen, Janni Pohl, Svend Brandt, Bent Vedsted Rønne, Søren Rishøj Jakobsen

Afbud:

Ingen

Fraværende:

Ingen

Bemærkninger:

Der blev holdt temamøde med Sydtrafik kl. 15.00 - 16.00
Holger Mikkelsen deltog fra kl. 17.30 minus punkterne 1, 3 og 4.

Referat