Referat

Udskriv hele dokumentet

Mødested:

Lokale Haderslev, indgang B, 2. sal

Udvalg:

Udvalget for Plan og Miljø

Deltagere:

Benny Bonde, Bent Vedsted Rønne, Holger Mikkelsen, Janni Pohl, Søren Rishøj Jakobsen, Svend Brandt, Thies Mathiasen

Afbud:

Ingen

Fraværende:

Ingen

Bemærkninger:

Der blev holdt temamøde med Sydtrafik kl. 15.00 - 16.00
Holger Mikkelsen deltog fra kl. 17.30 minus punkterne 1, 3 og 4.

Referat