Råd, samvirker, nævn og bestyrelser

Haderslev Byråd har nedsat en række råd, samvirker, nævn og bestyrelser, som skal varetage dine interesser. Se, hvem medlemmerne er og hvilke arbejdsopgaver de enkelte råd, samvirker, nævn og bestyrelser tager sig af.

Seniorråd

Seniorrådet består af 13 medlemmer, der vælges for 4 år. Rådet fungerer som bindeled mellem byrådet og kommunens ældre. Der er valg til et nyt Seniorråd den 16. november 2021.

Handicapråd

Handicaprådet består af 10 medlemmer, og det tæller politikere og handicaprepræsentanter.

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte består af 22 medlemmer. Rådets opgave er blandt andet, at skabe opmærksomhed omkring løsninger af problemer for udsatte.

Bevillingsnævnet

Hvis du ønsker at servere alkohol (øl, vin og stærk spiritus) i et pizzeria, en café, en restaurant eller et hotel m.m., skal du søge om en tilladelse/alkoholbevilling.

Det Samarbejdende Råd

Det Samarbejdende Råd er med til at udvikle den lokale indsats på arbejdsmarkedet.

Uddannelsesrådet

Uddannelsesrådet består af 21 medlemmer. Der er repræsentanter fra både Haderslev Kommune og kommunens uddannelsesinstitutioner.

Idrætssamvirket

Idrætssamvirket består af 7 medlemmer. Formålet med samvirket er, at have fokus på idrætslivet i kommunen.

Kultursamvirket

Kultursamvirket består af 9 medlemmer. Kultursamvirkets formål er at have fokus på kulturlivet i kommunen.

Fritidssamvirket

Fritidssamvirket består af 7 medlemmer. Formålet med samvirket er, at have fokus på fritidslivet i kommunen.

Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet

Rådet består af 5 medlemmer og er repræsentanter fra Idrætssamvirket, Kultursamvirket, Fritidssamvirket, Haderslev Ungdomsråd og Samvirket for arkiv- og museumsområdet.

Samvirket for arkiv- og museumsområdet

Samvirket består af 7 medlemmer, og har til opgave at fremme kulturhistorien- og arv i kommunen og skabe de bedst mulige forhold for de frivillige lokalarkiver og museer.

Huslejenævnet

Du kan få hjælp af huslejenævnet, hvis du bor til leje i en privatejet ejendom i Haderslev Kommune og er blevet uenig med eller oplever problemer med din udlejer.

Beboerklagenævnet

Er du uenig med din udlejer og bor du i en almen bolig? Så kan du indbringe en sag til beboerklagenævnet og bede dem træffe en afgørelse.

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd består af 14 medlemmer. Rådet er sammensat af frivillige interesseorganisationer, erhvervsfaglige organisationer og myndighederne.

Lokalt naturråd for trekantkommunerne

Rådet består af 20 medlemmer, og har til opgave at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur i og mellem kommuner.

Ø-udvalget

Ø-udvalget består af 2 medlemmer fra Udvalget for Plan og Miljø, chefen for Teknik og Miljø, direktøren for Erhvervs- og Borgerservice, medlemmer af Aarø Beboerforening og Havne- og Overfartslederen.

Hegnssynet

Kan du og din nabo ikke blive enige om et hegns spørgsmål, kan du kontakte hegnsynet i Haderslev Kommune.

Udvalg for tilgængelighed

Udvalget er nedsat som et § 17, stk. 4 udvalg og har en rådgivende funktion over for andre udvalg. Udvalget består af 10 medlemmer og det er politikere og repræsentanter fra andre råd og borgere.

Udvalg for området omkring Fighterwing Skrydstrup

Udvalget er nedsat som et §17, stk. 4 udvalg og har til formål at sikre en fortsat udvikling af området omkring Fighterwing Skrydstrup til gavn for borgere, virksomheder og civilsamfundet. Udvalget består af 8 medlemmer.

Udvalg for vækst og velfærd

Udvalget er nedsat som et §17, stk. 4 udvalg og har til opgave, at udvikle en vision og ambition for vækst og velfærd og sætte gang i konkrete forslag indenfor tre vækstspor; Bosætning, arbejdspladser og uddannelse. Udvalget består af 7 medlemmer.

Udvalg for klima og bæredygtighed

Udvalget er nedsat som et §17, stk. 4 udvalg og har til opgave, at have fokus på arbejdet med klimatiltag. Udvalget består af 12 medlemmer og det er politikere og borgere.