Seniorråd

Seniorrådet består af 13 medlemmer, der vælges for 4 år. Rådet fungerer som bindeled mellem byrådet og kommunens ældre. Der er valg til et nyt Seniorråd den 16. november 2021.

Valg til Seniorrådet

Den 16. november 2021 er der Seniorrådsvalg i Haderslev Kommune. Seniorrådet varetager 60+ borgeres interesser i Haderslev Kommune. Alle borgere, der på valgdagen er fyldt 60 år, kan stemme eller stille op til Seniorrådet.

Læs mere om seniorrådsvalget på haderslev.dk/seniorrådsvalg.

Hvad er Seniorrådets opgaver?

Seniorrådets opgave er at rådgive byrådet i alle ældrepolitiske spørgsmål.

Rådet arbejder med alle forhold, som har betydning for borgere på 60 år og derover, f.eks.:

  • Boligforhold
  • Byplanforhold
  • Lokale trafikforhold
  • Sundhed
  • Miljø
  • Kultur
  • Madservice
  • Formidling af ideer og synspunkter
  • Hjemmehjælp
  • Plejehjem 

Seniorrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Mere om Seniorrådet

Dagsordener og referater fra Seniorrådet

Her kan du læse åbne dagsordener og referater fra møder i Seniorrådet. Du har også mulighed for at abonnere på både dagsordener og referater fra møderne.

Kontakt Sekretariat og Udvikling

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontidFremmøde
Mandag9 - 1510 - 15
Tirsdag9 - 1510 - 15
Onsdag9 - 1510 - 15
Torsdag9 - 1710 - 17
Fredag9 - 1310 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13
Fremmøde
Mandag 10 - 15
Tirsdag 10 - 15
Onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 13