Seniorråd

Seniorrådet består af 13 medlemmer, der vælges for 4 år. Rådet fungerer som bindeled mellem kommunalbestyrelsen og kommunens ældre.

Hvad er Seniorrådets opgaver?

Seniorrådets opgave er at rådgive Haderslev Kommunalbestyrelse i alle ældrepolitiske spørgsmål.

Rådet arbejder med alle forhold, der har betydning for borgere på 60 år og derover, som fx:

  • Boligforhold
  • Byplanforhold
  • Lokale trafikforhold
  • Sundhed
  • Miljø
  • Kultur
  • Madservice
  • Formidling af ideer og synspunkter
  • Hjemmehjælp
  • Plejehjem 

Seniorrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Om Seniorrådet

Dagsordener og referater fra Seniorrådet

Her kan du læse åbne dagsordener og referater fra møder i Seniorrådet. Du har også mulighed for at abonnere på både dagsordener og referater fra møderne.

Kontakt sekretæren for Seniorrådet

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
ÅbningstiderTelefontidFremmøde (efter aftale)
Mandag 8 - 13 9 - 13
Tirsdag 8 - 13 9 - 13
Onsdag 8 - 13 9 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag
8 - 13
Tirsdag
8 - 13
Onsdag
8 - 13
Fremmøde (efter aftale)
Mandag
9 - 13
Tirsdag
9 - 13
Onsdag
9 - 13