Brev­stem til lag­tings­valget på Fær­øerne

Den 8. december 2022 er der lagtingsvalg på Færøerne. Færøske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Danmark, men har fast bopæl på Færøerne, har mulighed for at brevstemme til lagtingsvalget her i Danmark.

Hvor kan du brevstemme til lagtingsvalget på Færøerne?

I Haderslev Kommune kan du brevstemme på Rådhuset, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev i følgende tidsrum:

  • Mandag kl. 10-15
  • Tirsdag kl. 10-15
  • Onsdag kl. 10-15
  • Torsdag kl. 10-17
  • Fredag kl. 10-13

Færøske vælgere kan brevstemme på ethvert borgerservicecenter eller folkeregister i Danmark.

Færøske vælgere, der er indlagt på et sygehus i Danmark, har mulighed for at brevstemme på sygehuset.

Færøske vælgere, der indsat i institutioner under Kriminalforsorgen i Danmark, f.eks. i fængsler og arresthuse, har også mulighed for at brevstemme i det pågældende fængsel eller arresthus.

Hvem kan stemme til lagtingsvalget på Færøerne?

Du har stemmeret til lagtingsvalget, hvis du er:

  • fyldt 18 år
  • dansk statsborger
  • folkeregistreret på Færøerne

Hvornår er sidste frist for at brevstemme?

Sidste frist for at brevstemme i Haderslev Kommune er:

  • mandag den 5. december 2022

Brevstemmen skal for at tælle med i valgopgørelsen være kommet frem til den respektive valgbestyrelse på Færøerne, inden afstemningen begynder kl. 10.00 på valgdagen den 8. december 2022. En brevstemme sendes med almindelig post.