Kan­di­dater til kom­mu­nal­valg­et

For dig, som gerne vil stille op som kandidat til kommunalvalget den 16. november 2021. Her finder du de vigtigste informationer og tidsfrister, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at stille op som kandidat.

Vil du stille op til Kommunalvalget?

Hvis du vil stille op, skal du opføres på en kandidatliste med oplysning om hver enkelt kandidats fulde navn, cpr.nr., statsborgerskab, stilling og bopæl.

Du skal bruge en blanket, som er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet. Blanketten kan afhentes og afleveres i Borgerservice på Rådhuset.

Kandidatlister, som er repræsenteret i Byrådet

Kandidatlister (partier), som er repræsenteret i Byrådet, kan fra den 31. august 2021 indlevere en kandidatliste med anmodning om fritagelse for underskrift af stillere. Sidste frist for at aflevere er den 14. september 2021 kl. 12:00.

Kandidatlister, som ikke er repræsenteret i Byrådet

Kandidatlister (partier), som ikke er repræsenteret i Byrådet, kan fra den 14. september 2021 indlevere en kandidatliste, som skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere som stillere. Sidste frist for at aflevere er den 28. september 2021 kl. 12:00.

Informationsmøde for kandidater til kommunalbestyrelsen

Som forberedelse til det forestående kommunalvalg afholder Haderslev Kommune informationsmøde for dig, der har besluttet at stille op til valget.

På mødet gives en generel introduktion til Haderslev Kommune, herunder et billede af den politiske og administrative organisation samt rammerne for det politiske arbejde. Læs mere om informationsmødet for kandidater til kommunalbestyrelsen.

Anmeldelse af valgforbund eller listeforbund

Formular til anmeldelse af valgforbund eller listeforbund skal afhentes i Borgerservice. Anmeldelsen skal afleveres samme sted senest den 4. oktober 2021 kl. 12.00.

Spørgsmål og svar

Kontakt Valgsekretariatet

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontid
Mandag9 - 15
Tirsdag9 - 15
Onsdag9 - 15
Torsdag9 - 17
Fredag9 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13