Kommunalvalg 2021

Den 16. november 2021 skal der vælges 31 medlemmer til Kommunalbestyrelsen i Haderslev. Du finder alle informationer om Kommunalvalget her.

Om kommunalvalget

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der kommunalvalg. Til Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune skal der vælges 31 medlemmer for perioden 2022 - 2025.

Kandidatlister

Her kan du finde lister over alle godkendte kandidater til Kommunalvalg 2021 i Haderslev Kommune.

Sådan brev­stem­mer du

Hvis du ikke har mulighed for at stemme på valgdagen den 16. november 2021, kan du brevstemme fra tirsdag den 5. oktober til og med fredag den 12. november. Du kan brevstemme i alle borgerservicecentre i Danmark.

Find dit valgsted

Her kan du se, hvilket valgdistrikt du tilhører og hvor du kan stemme på valgdagen. Alle valgsteder åbner kl. 8.00 og lukker kl. 20.00. Bemærk, at valgstedet i Fole i år er flyttet til Fole Forsamlingshus, Folevej 54, Fole, 6510 Gram.

Handicapvenlige valgsteder

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du søge om at stemme på et andet valgsted end det valgsted, der står på dit valgkort. Her kan du se, hvilke valgsteder i Haderslev Kommune, som er handicapvenlige.

Valg­kort

Står du på valglisten, kan du stemme, når der er valg. Du får tilsendt dit valgkort senest 5 dage før valget.

Stemmeret (valgret)

Der skal vælges 31 medlemmer til Haderslev Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Borgere i Danmark over 18 år kan som udgangspunkt stemme og stille op til valget.

Kan­di­dater til kom­mu­nal­valg­et

For dig, som gerne vil stille op som kandidat til kommunalvalget den 16. november 2021. Her finder du de vigtigste informationer og tidsfrister, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at stille op som kandidat.