Stemmeret (valgret)

Der skal vælges 31 medlemmer til Haderslev Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Borgere i Danmark over 18 år kan som udgangspunkt stemme og stille op til valget.

Hvem kan stemme?

Der skal vælges 31 medlemmer til Haderslev Kommunalbestyrelse for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Du har ret til at stemme, hvis du den 16. november 2021 er fyldt 18 år og har fast bopæl i Haderslev Kommune, og enten

  • er dansk statsborger.
  • er statsborger i et andet EU-land.
  • er statsborger i Island eller Norge.
  • er britisk statsborger og pr. 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget de sidste 4 år forud for valgdagen.

Valgret til Haderslev Kommunalbestyrelse har endvidere enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Bemærk, at valgretten er udvidet til også at omfatte umyndige, der i øvrigt opfylder ovennævnte valgretsbetingelser.

Hvem gælder valgretten ikke for?

Valgretten gælder ikke for:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner
Indhold fra

Stemmeret og valgbarhed til kommunale og regionale valg

Kontakt valgsekretariatet

Christian X's Vej 39, Indgang A
6100 Haderslev
74 34 34 34
ÅbningstiderTelefontid
Mandag9 - 15
Tirsdag9 - 15
Onsdag9 - 15
Torsdag9 - 17
Fredag9 - 13
Åbningstider
Telefontid
Mandag 9 - 15
Tirsdag 9 - 15
Onsdag 9 - 15
Torsdag 9 - 17
Fredag 9 - 13