Audiologopæd/logopæd til Center for Specialundervisning og Kommunikation i Haderslev

Udskriv hele dokumentet
Søg jobbet her

CSK - Center for Specialundervisning og Kommunikation i Haderslev søger audiologopæd/logopæd til THS.
Den ledige stilling er på max. 30 timer og stillingen ønskes besat 1. september eller 1. oktober 2020.
For at komme i betragtning til stillingen skal du være uddannet audiologopæd eller logopæd.

Om CSK:
CSK henvender sig til borgere med funktionsnedsættelse, deres pårørende samt fagpersonale i Haderslev Kommune. CSK har 2 afdelinger, VSU - Voksenspecialundervisning og THS - Tale - Høre - Syn.
I VSU tilbydes individuelt tilrettelagt specialundervisning for voksne. Undervisningen foregår enten på små hold eller som eneundervisning, og tager udgangspunkt i, hvilke behov og potentialer den enkelte borger har.
I THS tilbydes udredning og rådgivning til borgere med kommunikative vanskeligheder inden for tale, høre, syn og teknologisk kommunikation.
Se mere om CSK her
 
Om arbejdsopgaverne:
Arbejdet tilrettelægges og gennemføres efter Lov om specialundervisning for voksne. Målgruppen er borgere med kommunikationsvanskeligheder som følge af fx en hjerneskade. Opgaverne er primært i taleafdelingen, og de fordrer kompetencer til og interesse for at arbejde med genopbygning af sprog og tale ved afasi, apraksi og dysartri.

I opgaveløsningen indgår at:

 • Udrede, visitere og gennemføre kvalificeret undervisning
 • Udføre rådgivning og vejledning
 • Arbejde tværfagligt med relevante samarbejdspartnere
 • Varetage skriftlig dokumentation
 • Sparre og vidensdele med kolleger
 • Indgå i øvrige opgaver, som f.eks. undervisning af pårørende og af andet fagpersonale tilknyttet borgere samt holdundervisning.
I høreafdelingen vil der være opgaver bl.a. indenfor undervisning af borgere med tinnitus og hyperacusis. Alt efter kvalifikationer kan der også være høretekniske opgaver.

Vi tilbyder:
 • En spændende og udviklingsorienteret stilling på en arbejdsplads, hvor borgeren er i centrum, og hvor kvalitet, arbejdsglæde og sundhed er i fokus.
 • En stilling med frihed til, sammen med kolleger og leder, at tilrettelægge og planlægge dine arbejdsopgaver og dine arbejdstider under hensyntagen til borgerne, kolleger og arbejdspladsen
 • En stab af engagerede, imødekommende og hjælpsomme kolleger: Logopæd, hørekonsulent, synskonsulent, IKT-konsulenter og en administrationskonsulent
 • Et team af 12 kompetente kolleger, heraf 5 undervisere i VSU.
Vi forventer at du:
 • Formår at sætte den enkelte borger i centrum for dit arbejde og at skabe tillidsfulde relationer
 • Kan inddrage borgerens omgivelser som en væsentlig del af dit arbejde
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og ansvarsfuldt, og formår at bevare overblikket over dine opgaver
 • Har et stort overskud af energi, menneskeligt såvel som fagligt. Det betyder, at du vægter at være fagligt opdateret, men at du også har de menneskelige kompetencer, der kræves for at rumme og for at arbejde målrettet med mange typer af mennesker, der er påvirkede af deres funktionsnedsættelser i større eller mindre grad
 • Er en fleksibel teamplayer med lyst til at indgå i en vidensdelingskultur
 • Er positivt tænkende og bidrager til vores gode arbejdsmiljø.
Evt. spørgsmål kan rettes til leder Jytte Stounberg Hansen på 41 41 79 99.

Ansøgningsfrist:
Send din ansøgning, CV og relevante bilag via knappen ”Send ansøgning”, senest den 14. august 2020.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 35 2020.

Om Haderslev Kommune
 
Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.
 
Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.
 
Haderslev Kommune har indført røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.