Chef for Klima og Miljø

Udskriv hele dokumentet
Søg jobbet her

Vil du bidrage til indfrielse af nogle af Haderslev Kommunes vigtigste strategier? Forme fremtidens løsninger for klimatiltag? Og samtidig sikre trivsel, samarbejde og stærke løsninger til glæde for borgere, virksomheder, medarbejdere og naturen? Så er det nu du skal slå til!

Vi tilbyder denne spændende stilling som chef for Klima og Miljø i Haderslev Kommune.

Klima og Miljø er en central aktør i realiseringen af både kommunens vækst- og velfærdsstrategi og DK2020 plan, og som chef for området får du derfor en central position i realiseringen af disse visioner samt den fortsatte styrkelse af vores grønne omstilling, stærke virksomheds- og borgerperspektiver og vores interne samarbejde.

Opgaver
Du bliver chef for et område, hvor vi arbejder sammen og er stolte af vores indsatser. Et område i udvikling og hvor vi hver dag er med til at gøre en forskel.
Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Ledelse af ledere. Du skal hjælpe dem med forsat at være nærværende personaleledere og sikre fagligt, løsningsorienteret arbejde
 • Ansættelse af en afdelingsleder for Klima og Natur, vil blive én af dine første opgaver
 • Sikre økonomisk balance samt strategisk og faglig udvikling af området
 • Sikre tværgående samarbejde omkring en sammenhængende og kompetent myndighedsbehandling
 • Understøtte en kompetent betjening af stående udvalg og kommunalbestyrelsen
 • Deltagelse i Teknik og Klimaudvalgets møder
 • Stå i spidsen for at inddrage og styrke vores samarbejde med eksterne interessenter, f.eks. landbrugets interesseorganisationer, forsyningsselskabet Provas, grønne foreninger og de aktive borger og virksomheder
 • Og ikke mindst at indgå i tæt samarbejde med den øvrige ledelse i Teknik og Klima.

Fælles afsæt i de politiske visioner og målsætninger
I Haderslev Kommune har vi sat vækst og velfærd øverst på den politiske dagsorden og sat en tydelig retning for udviklingen i vores område. I 2030 skal der være 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser.

Vi har også udarbejdet en Klimaplan efter DK2020, som er en standard for klimaplanlægning, der anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40.

Med klimaplanen har kommunalbestyrelsen sat sig mål om, at Haderslev Kommune skal have reduceret vores CO2 udledning med 70 % i 2030 og være CO2 neutral i 2050.

For at reducere vores CO2 udledning, har vi besluttet os at arbejde særligt med:

 • Energiområdet
 • Transportområdet
 • Landbrugsområdet
 • Affaldsområdet
 • Industri og erhverv
 • Kommunen som forbillede.

Alt sammen områder, hvor vi i Teknik og Klima spiller en helt central rolle for at komme i mål med ambitionerne.

Læs mere i bilagene herunder:
Strategi for vækst og velfærd.
Erhvervspolitikken.
Klimaplan 2022-2050
Organisationsdiagram for Teknik og Klima - Webtilgængeligt organisationsdiagram.

Om dig
Du har en solid erfaring fra teknik- og miljøområdet samt med ledelse af ledere. Hvis du ikke allerede er leder af ledere, har du ledelseserfaring samt bevidsthed om, hvad god ledelse kræver.

Du er en dygtig, uhøjtidelig leder, der naturligt kommunikerer anerkendende og løsningsorienteret. Også i en travl hverdag er du tilgængelig for både dine medarbejdere og alle de andre, du er i kontakt med.

Du er særdeles opmærksom på hvordan vi sikrer det gode samarbejde både internt i kommunen og med borgere, virksomheder og interessenter. Det er nemlig en væsentlig årsag til, at vi går i takt med det samfund, vi skal gøre en synlig forskel sammen med.

Du har politisk tæft, og så har du et veludviklet værdimæssigt kompas, hvor ordentlighed er en grundpille.

Om os
Hos os gør vi tingene sammen, og du vil komme til at blive en del af en velfungerende og ambitiøs ledergruppe, der både støtter og udfordrer hinanden, og hvor der er let til smil og latter. Vi har klare målsætninger, og vi er bevidste om, at vi kun kan lykkes i samarbejde.

Du kan læse mere om stillingen og Haderslev Kommune her.

Interesseret i jobbet?
Har vi vakt din nysgerrighed, er du meget velkommen til at kontakte direktør Karina Kisum Jensen på telefon 29 36 18 15 eller mail kkij@haderslev.dk

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende cheflønsaftale.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV samt bilag senest den 8. juni 2023.

Haderslev Kommune
Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.