Konsulent til Center for Specialundervisning og Kommunikation i Haderslev

Udskriv hele dokumentet
Søg jobbet her

Hvem er vi:
CSK - Center for Specialundervisning og Kommunikation henvender sig til borgere med funktionsnedsættelse og pårørende samt fagpersonale i Haderslev Kommune.

CSK tilbyder specialiseret og individuelt tilrettelagt undervisning, udredning, vejledning og rådgivning til gavn for borgere med funktionsnedsættelser, med det formål at borgerne opnår det bedst mulige grundlag for at kommunikere og føre så aktivt og selvstændigt et liv som muligt.

Dine arbejdsopgaver:

 • Synsfaglig undervisning, rådgivning og vejledning
 • Belysningsfaglig undervisning, rådgivning og vejledning
 • Afprøvning af bevilligede synstekniske hjælpemidler 
 • Undervisning i kompenserende færdigheder (herunder bl.a. ADL og Mobility)
 • Rådgivning i forhold til jobudførelse og arbejdstilrettelæggelse for borgere med synsnedsættelse
 • Undervisning og rådgivning rettet mod pårørende og personalegrupper
 • Dokumentation i forbindelse med ovenstående.
Dine faglige kvalifikationer:
 • Viden og uddannelse indenfor blinde- og svagsynsområdet
 • Gerne et eller flere synsfaglige moduler fra diplomuddannelsen for synsprofessionelle fx Mobility og ADL instruktør
 • Erfaring med kort og præcis faglig dokumentation
 • Office 365 bruger og kendt med at dokumentere i fagsystem, fx Nexus.
Dine personlige kvalifikationer:
 • Du har lyst til at arbejde individuelt og selvstændigt, men ser også styrken i at være en del af et tværfagligt team og du bidrager loyalt, konstruktivt og engageret ind i samarbejdet
 • Du er robust, fleksibel og omstillingsparat, og du kan holde fokus på dine opgaver, selv når der sker forandringer
 • Du har lyst til den direkte borgerkontakt, og kan se dig selv med borger på enten CSK, i borgers hjem eller på borgers arbejdsplads i en stor del af din arbejdstid
 • Du kan holde overblik selvom du har flere opgaver i gang og du er systematisk omkring din dokumentation og din planlægning 
 • Som menneske er du både empatisk, anerkendende, imødekommende og engageret, og du har et positivt livssyn. Du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt, har humor og besidder gode samarbejdsevner 
 • Du evner at møde borgerne med empati og ligeværdighed.
Øvrige krav:
 • Kørekort B
 • Arbejdstiden er som udgangspunkt hverdage 8:30-15:00, fredag 8:00-12:00, men når opgaven enkelte gange kræver det, må du være indstillet på anden mødetid. 
CSK tilbyder
 • Et opstartsforløb, hvor du, alt efter dine forudsætninger, vil blive introduceret til hverdagen i CSK og til vores samarbejdspartnere. Evt. faglig sidemandsoplæring i en af de andre 3 sønderjyske kommuner 
 • En arbejdsplads med plads til humor, faglig udvikling, vidensdeling, gode muligheder for sparring med kolleger og leder, mulighed for deltagelse i medarbejdermotion med jævne mellemrum og kolleger med høj faglighed, godt humør og stort engagement. 
Praktiske oplysninger 
Ansættelsesgrad: 30 timer eller efter aftale.
Ansættelsestidspunkt: 1. april 2021 eller efter aftale.
Løn: Efter gældende overenskomst. 
  
For nærmere oplysninger kontakt leder Jytte Stounberg Hansen på telefon 41 41 79 99.
 
Du kan læse mere om CSK Haderslev her.
 
Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV og bilag senest den 12. februar 2021.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 8 2021.
 
Om Haderslev Kommune
Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.
 
Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.
 
Haderslev Kommune har røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.
 
Forud for ansættelse indhenter Haderslev Kommune straffeattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.