Kulturformidler til børneområdet

Udskriv hele dokumentet
Søg jobbet her

Vær med til at udvikle og formidle aktiviteter til børn, børnefamilier og daginstitutioner i Haderslev Kommune.

Vi søger en dygtig formidler, som kan hjælpe med at udvikle tilbud, særligt til børn og børnefamilier og til daginstitutionsområdet både i og uden for biblioteket. En der kender til og kan søge nye veje til at introducere den litterære, kreative og digitale verden og gerne i en form, hvor børnene bliver aktive medspillere.

Så har du har lyst til at være en del af et kulturhus i udvikling og især arbejde med læselyst og sprogudviklende aktiviteter for børn, er det måske lige dig vi mangler.

Dine opgaver:

  • Vil i stort omfang handle om at formidle og skabe oplevelser og aktiviteter for børn, der hvor litteratur, kreativitet og fællesskaber mødes i børnehøjde.
  • Udvikle aktiviteter, workshops og forløb, der skal skabe litterær og sproglig nysgerrighed og kreativitet for målgruppen både i det fysiske rum og rundt om i kommunen.
  • Afsøge platforme og metoder til udvikling, understøttelse og afvikling af kulturhusets aktiviteter for børn samt borgerinitierede Do it together-aktiviteter.
  • Sammen med dine kolleger skal du også indgå i formidlingsvagter i udlånet i vores 3 biblioteker.
  • Bygge bro mellem viden, litteratur og oplevelser med litteraturen som omdrejningspunkt og kreativiteten som katalysator.

Om jobbet:

  • Du får i stor grad mulighed for at præge indholdet i stillingen afhængigt af dine kompetencer og de idéer du har til at skabe mødet mellem børnene og litteraturen især.
  • Du vil være en af dem, der får ansvaret for at udvikle på og igangsætte aktiviteter for børn, børnefamilier og daginstitutionsområdet. Du er derfor nysgerrig og har masser af gå-på-mod, når du afprøver og tester nye aktiviteter.
  • Du ser muligheder og bruger din store viden om børn, litteratur, leg, medier til at afprøve og udvikle formidlingstiltag, som understøtter sprogudvikling og læselyst.

Din baggrund
Vi ser gerne, at du har kompetencer og erfaring indenfor kulturhus- eller biblioteksverdenen og kan sætte dem i spil i udviklingen af vores tilbud til børn, men du kan også være nyuddannet med en biblioteks- eller kulturformidlingsmæssig baggrund, så længe du har modet og idéerne.

Du er teamplayer og dygtig til at formidle dine aktiviteter både internt og eksternt. Du er udadvendt, du er igangsætter og god til at etablere kontakt med målgruppen og samarbejdspartnere og det hjælper med en god portion humor.

Vi tilbyder
En arbejdsplads hvor du bliver du en del af et stærkt team, der støtter hinanden og bruger hinandens kompetencer på tværs af de forskellige afdelinger. Arbejdsånden og kulturen er præget af stor fleksibilitet, engagement, humor og høj arbejdsmoral. Et sted hvor stemningen er varm, uformel og rummelig.

Om os – Kulturhuset Bispen
Kulturhuset Bispen i hjertet af Haderslev står aldrig stille. Her kan man blive klogere, blive udfordret, finde inspiration, grine, lytte, snakke eller bare tage en tiltrængt timeout. Vores kulturhus er det offentlige samlingspunkt, hvor alle er velkomne. Det er stedet, hvor man kan dele sin passion.

Vi er et hus, der arbejder med udvikling på daglig basis og står midt i en større forandringsproces, hvor opgaven er at samle og skabe synergi for husets mange afdelinger, således at huset kommunikerer som ét kulturhus og ikke som flere selvstændige kulturinstitutioner. Huset indeholder biblioteker, Håndværkeriet som er kreative værksteder, spillestedet Månen, Bispens Café, StreetDome, mødelokaler og Borgerservice.

Overenskomst
Stillingen er indplaceret på basislønskala på overenskomsten for akademikere i kommunerne. Lønnen fastsættes ud fra kvalifikationer efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med flextid med tiltrædelse 1. januar 2023.

Der vil være faste udlånsvagter inden for vores åbningstid og aften- og weekendarbejde i forbindelse med aktivitetsafvikling.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Susanne Dahl Jensen på telefon 20 43 46 60 eller leder Lotte Leth-Sørensen på telefon 20 29 01 14.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV og bilag senest den 31. oktober 2022.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 45.

Haderslev Kommune
Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.