Strategisk konsulent til Fælleskommunalt Socialsekretariat

Udskriv hele dokumentet
Søg jobbet her

Vil du være med til at understøtte det tværkommunale samarbejde, og føre de syddanske kommuners fælles visioner og mål indenfor det specialiserede socialområde ud i livet?

Du kommer til at spille en central rolle i udviklingen af det specialiserede socialområde, og i understøttelsen af kommunernes interesser på området. Du får 22 syddanske kommuner som arbejdsgiver. Samarbejdet er velfungerende og med din evne til at styre processer og arbejde relationelt, får du mulighed for at præge den strategiske udvikling på området i de kommende år.

Fælleskommunalt Socialsekretariat
Du bliver en del af Fælleskommunalt Socialsekretariat.  Her understøtter vi socialdirektørernes arbejde med at varetage de syddanske kommuners interesser på det specialiserede socialområde. Sekretariatet sekretariatsbetjener Socialdirektørforum og laver tværgående og koordinerende opgaver for de 22 syddanske kommuner. Det primære fokus for sekretariatet er at understøtte videndeling, udvikling og implementering af rammeaftaler, fælles mål og strategi, samt en række udviklingsprojekter.

Vi tilbyder en stilling, hvor du får stor mulighed for at udvikle dig og præge vores opgaveportefølje, og du vil få en afvekslende hverdag med stor fleksibilitet i din arbejdstilrettelæggelse.

Fælleskommunalt Socialsekretariat er fysisk placeret sammen med det politiske formandskab i KKR, som ligger i Haderslev Kommune i denne valgperiode.

Centrale opgaver for sekretariatet

 • Udmøntning af Rammeaftalen på det specialiserede socialområde
 • Sekretariatsbetjening og understøttelse af arbejdet i Socialdirektørforum, herunder bl.a. udarbejdelse af dagsordener til Forretningsudvalg og Socialdirektørforum samt opfølgning på beslutninger
 • Sekretariatsbetjening og understøttelse af nedsatte arbejdsgrupper under Socialdirektørforum, herunder bl.a. den økonomiske arbejdsgruppe
 • Udarbejde analyser, oplæg, notater og høringssvar
 • Besvare spørgsmål i relation til ydelses- og takstprincipperne i Rammeaftalen
 • Udarbejde og gennemføre tværkommunale afdækninger af behov og efterspørgsel samt beskrivelse af den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde
 • Udarbejde og gennemføre videndelingsaktiviteter på tværs af kommuner og øvrige interessenter, blandt andet afholdelse af informationsmøder i relation til ydelses- og takstprincipper i Rammeaftalen.
Se desuden Job- og funktionsbeskrivelse her.

Arbejdet er meget selvstændigt, og du kommer til at indgå i allerede etablerede netværk til de 22 kommuner og får mulighed for at skabe nye netværk.

Vi forventer, at du
 • Har en relevant akademisk uddannelse og nogle års erfaring fra socialområdet eller psykiatriområdet, som har gjort dig velfunderet i at arbejde analytisk og strategisk
 • Har politisk tæft og erfaring med politiske og administrative beslutningsprocesser
 • Har forståelse for og kendskab til en politisk ledet organisation
 • Har en grundlæggende talforståelse, og erfaring med at arbejde i Excel
 • Er en skarp kommunikatør både skriftligt og mundtligt til mange forskellige målgrupper og samarbejdspartnere
 • Er god til at skabe og vedligeholde relationer og være opsøgende i forhold til netværksdannelse
 • Formår at arbejde selvstændigt, sikre fremdrift og holde overblikket over mange forskellige opgaver på samme tid, og som af og til haster
 • Har kørekort (B), og vi forventer at du har egen bil.
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer ugentligt. Løn efter kvalifikationer og i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelsestidspunkt
1. maj 2021 eller tidligere, hvis du har mulighed for det.

Vil du vide mere?
Har vi vakt din nysgerrighed, og har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte enten, Marit Nielsen-Man, Chef for Sundhed og Forebyggelse, telefon 23 99 63 04 eller Rikke Christoffersen, strategisk konsulent i Fælleskommunalt Socialsekretariat, telefon 24 23 36 50.

Se desuden mere her på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning, CV og bilag senest onsdag den 10. marts 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 16. marts 2021.

Om Haderslev Kommune
Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.

Haderslev Kommune har røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.