Tilbage

1. be­hand­ling af bud­get 2022-2025

På byrådsmødet tirsdag den 14. september 2021 er det tekniske budget 2022 - 2025 blevet 1. behandlet. Det tekniske budget indeholder Haderslev Kommunes basisbudget for 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025.

Byrådet besluttede at fremsende det tekniske budget til 2. behandling og det tekniske budget vil således danne grundlag for de kommende politiske forhandlinger.  

De politiske forhandlinger går nu i gang og de vil tage udgangspunkt i det supplerende budgetmateriale, der er blevet udarbejdet i løbet af foråret, og som bl.a. indeholder de politiske udvalgs udfordringer og forslag til investeringer og prioriteringer.

Både det tekniske og det supplerende budgetmateriale for 2022-2025 er offentligt tilgængeligt og kan findes her: Budgetlægning 2022.