Tilbage

Bane­gårds­plad­sen i Vojens får nyt liv

Banegårdspladsen i Vojens skal renoveres. Der skal skabes rum til ophold med et bredere fortov, nogle af p-pladserne skal omdannes til grønt areal og det skal være mere sikkert at skifte bus ved hjælp af en busperron.

I løbet af november starter arbejdet med at omdanne Banegårdspladsen i Vojens, så den byder rejsende til kommunen velkommen og er mere indbydende at opholde sig på.

Haderslev Byråd har afsat 5 millioner i 2020 og 2021 til projektet, der tager afsæt i visionen fra masterplan for Vojens Midtby fra 2017, som er udarbejdet af Forum Vojens.

Omdannelsen betyder blandt andet, at fortovet ved stationsbygningen udvides til 6-7 meters bredde for at skabe plads til mindre opholdsarealer, træer og et bredt gangareal.

Derudover etableres en ”mut og mojn”-lomme langs fortovet, hvor der vil være mulighed for at sætte passagerer af tæt på stationen.

En del af det nordlige parkeringsareal inddrages til grønt areal, så man fremover skal parkere på den sydlige parkeringsplads, der ikke indgår i projektet.

Sidst men ikke mindst etableres der en bred busperron med plads til tre holdende busser på hver side, så man kan skifte bus uden at skulle krydse kørebanen.

Projektet på Banegårdspladsen involverer flere større områder, og derfor vil det også tage lidt tid, før vi er færdige. Vi udfører det i to etaper; én som starter nu og slutter i foråret og én der starter senere i 2021, og afsluttes næste efterår.

Mens arbejdet står på, vil der i perioder være afspærret på dele af pladsen, så der etableres en midlertidig busholdeplads, ligesom parkering vil blive flyttet til den sydlige plads. Ændringerne vil løbende blive skiltet i området.

Tidsplan

Anlægsarbejdet på Banegårdspladsen er opdelt i to etaper.

  • 1. etape omfatter kørebane, busperron og fortov foran stationsbygningen, som forventes udført fra medio november 2020 til foråret 2021.
  • 2. etape omfatter det grønne område; planlægning af det grønne område opstartes i 2021 og anlægsarbejdet forventes udført i efteråret 2021.