Tilbage

Besøgsrestriktionerne lempes på Haderslev Kommunes plejecentre

Beboere på plejecentre i Haderslev Kommune kan få yderligere to nære kontakter på besøg. Kommunen har modtaget et nyt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der lemper det påbud om besøgsrestriktioner på plejecentre, Haderslev Kommune modtog i sidste uge.

Beboere på kommunens kommunale og private plejecentre kan fra næste uge få besøg af yderligere to nære kontakter i et indendørs besøgsrum på plejecentret, udover den ene nærmeste kontakt, der må besøge beboere i dennes egen lejlighed. Dermed kan hver beboer få besøg af i alt tre faste, nære kontakter, dog højt to af gangen.

Lige nu arbejder plejecentrene på at blive klar med indendørs besøgsrum, og man kan kontakte det enkelte plejecenter for at høre, hvornår besøg er muligt.

Det er nødvendigt at aftale besøg på forhånd med ledelsen på det enkelte plejecenter for at sikre, at de indrettede besøgsrum er ledige. Beboere og pårørende bliver orienteret direkte af plejecentrene, når besøgsrummene er klar.

Udover besøg af tre nære kontakter kan der i særligt kritiske tilfælde aftales besøg med plejecentrets ledelse, ligesom beboere kan få forlade plejecentret, som de plejer.

Det nye påbud har ikke betydning for caféer og træningscentre samt rehabiliterings- og dagscentre på plejecentrene, der fortsat er lukket for besøgende, men åbent for de borgere, der er visiteret til tilbuddet.