Borgerforslag gøres per­manent i Hader­slev Kom­mune

I to år har det på forsøgsbasis været muligt for borgerne i Haderslev Kommune at stille forslag, de ønsker behandlet af kommunalbestyrelsen. Nu gøres ordningen permanent, og antallet af støtter, der afgør om forslaget skal behandles af kommunalbestyrelsen, nedsættes til 500.

Siden februar 2021 har borgerne i Haderslev Kommune kunnet stille forslag til kommunalbestyrelsen via kommunens hjemmeside som et såkaldt borgerforslag. For at få forslaget behandlet i kommunalbestyrelsen skulle forslaget have 950 støtter fra andre borgere i Haderslev Kommune.

I 2021 og 2022 har 16 borgere oprettet borgerforslag på kommunens hjemmeside, men ingen af forslagene har opnået de nødvendige 950 støtter der skal til for at sagen tages op i kommunalbestyrelsen.
12 forslag er stillet i 2021 og fire i 2022, hvoraf det sidste blev stillet i maj 2022. Ét forslag har fået 736 støtter, mens de øvrige har fået 237 eller mindre.

Kommunalbestyrelsen har nu evalueret ordningen og valgt at fortsætte den, men har sat antallet af støtter, som kræves for at få et forslag behandlet, ned til 500.

For at et forslag kan blive optaget hjemmesiden, skal det overholde følgende krav:

  • Forslaget er relevant for opgaver, som kommunen løser
  • Forslaget er en del af kommunes anliggender
  • Der ikke tidligere i den aktuelle kommunalbestyrelsesperiode er truffet beslutning om samme spørgsmål
  • Forslaget har ikke injurierende eller stødende indhold.

Borgere i Haderslev Kommune, der er fyldt 16 år, kan ved brug af MitID stille forslag på nedenstående link.