Budgettet er på plads i Hader­slev Kom­mune

Der er torsdag indgået forlig for Haderslev Kommunes budget for de kommende år. Der er fokus på vækst, velfærd og økonomisk robusthed.

Budgettet er på plads i Haderslev Kommune. Aftalen er indgået af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Radikale, Slesvigsk Parti og Thomas Vedsted (løslænger).

”Grundlæggende har vi en sund økonomi i Haderslev Kommune og et godt udgangspunkt for at lave et budget, hvor der er plads til vækst og udvikling i hele kommune. Det betyder ikke, at det har været et let budget, for der er også visse udfordringer, men overordnet set har vi landet et budget, hvor vi viderefører den økonomiske retning og har fokus på økonomisk robusthed”, siger borgmester Mads Skau.

Et af de områder, der får et særligt fokus i budgettet, er det specialiserede område. Lige som i landets øvrige kommune er der pres på udgifterne til dette område. Forligspartierne er enige om at stå sammen om at kompensere området ved blandt andet at tilføre ekstra midler. Samtidig nedsættes en taskforce, så Social- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget får bedre muligheder for at holde øje med økonomien.

Der er i budgettet fundet plads til både nye initiativer og udvikling af projekter, der skal gavne bosætning, erhverv og turisme de kommende år.

Budgetforliget betyder, at der nu sættes skub i planerne om at bygge en svømmehal i Haderslev by. De nye svømmefaciliteter forventes at koste i alt 170 millioner kroner og skal stå færdigt i 2030 – først skal placeringen dog besluttes. Derudover er der sat penge af til, at et varmtvandsbassin i Vojens skal stå klar i 2026.

Forligspartierne ønsker at sikre stærke og attraktive byer og lokalsamfund. Derfor er der afsat midler til byudviklingsplaner i Vojens, Gram og Haderslev. Derudover er der også afsat penge til borgerbudgettering, landdistriktspuljen og støtte til Forum Vojens og Gram.

Igen i år er klimaet også på dagordnen. Der afsættes i de kommende år penge til, at man kan få undersøgt, hvordan vandkvaliteten i dam og fjord kan forbedres. Samtidig er der også afsat 6,5 millioner kroner til, at der over de næste år kan gøres noget ved oversvømmelserne i Fole.

Forligspartierne ønsker at skabe bedre rammer for folkeskolen. Der afsættes både penge til nye initiativer, der skal styrke folkeskolen og til at bevare den nuværende skolestruktur. Derudover afsættes 1 millioner kroner til et pilotprojekt med to minibusser til skolerne. Det er tanken, at udvalgte folkeskoler får mulighed for at hente de børn, der i dag ikke bor i nærheden af en skolebusrute.

Der bliver flere og flere ældre i Haderslev Kommune. På ældreområdet afsættes der blandt andet 4 millioner kroner til projekt ”plejehjem i egen hjem”, og dermed er det muligt at udbrede projektet til hele Haderslev Kommune og give endnu flere ældre mulighed for at blive passet i eget hjem.

”Jeg vil gerne takke forligspartierne, at vi i fællesskab har fundet nogle gode løsninger til gavn for hele Haderslev Kommune. Det har været nogle intense forhandlinger, men jeg synes, vi har fundet frem til at budget, hvor vi tager ansvar for den fremtidige udvikling og får videreført den retning, vi satte med sidste års budget”; siger Mads Skau.

Nedenfor kan du hente forligsteksten og en oversigt over budgettet på én side.