Tilbage

Gra­ve­ne får grønt ansigts­løft

Gravene i Haderslev står over for et mindre ansigtsløft. 39 nye platantræer skal sammen med nye bænke og belysning skabe stemning og miljø omkring pladsen.

Stemningen på Gravene i Haderslev bliver snart lidt grønnere. Der er nemlig 39 nye platantræer på vej, der skal plantes på den østlige, vestlige og nordlige side af pladsen. Derudover placeres der nye bænke og belysning mellem træerne.

Træernes placering skal være med til at skabe nye rum omkring pladsen, samtidig med at pladsens rummelighed bevares.

Træerne plantes i to rækker, og så anlægges der et fortov imellem trærækkerne, som er lidt smallere end det, der er i dag. Der bliver sat bænke og belysning op mellem træerne, så det bliver rart og trygt at opholde sig der.

Genbrugte sten fra Jomfrustien

Til de nye fortove genbruges den eksisterende granit. Mod p-pladserne sættes kantsten som tidligere har været brugt på den smalle del af Jomfrustien.

P-pladser bevares

De nye træer på Gravene får ikke betydning for antallet af p-pladser langs pladsen, der forbliver uændret. Dele af kørebanen og halvdelen af p-pladserne vil dog være spærret i den periode, arbejdet står på.

Arbejdet kommer desværre til at trække ind i julehandlen, men vi forsøger at begrænse perioderne med afspærring så meget vi kan, ligesom torvedage og arrangementer på pladsen vil kunne afvikles på normal vis.

Arbejdet med at ændre fortovene og plante de nye træer starter mandag den 19. oktober og varer ca. 6-8 uger afhængig af vejret. Der vil i hele perioden være mulighed for vareleverancer til butikker og restauranter langs Gravene.