Tilbage

Ha­der­slev Kom­mune ud­le­jer nye lo­ka­ler i Sund­heds­center Ha­der­slev

Nu udlejer Haderslev Kommune ledige lokaler i Sundhedscenter Haderslev til indflytning når den nye del af sundhedscenteret står færdig i 2. kvartal 2022.

Haderslev Byråd og Region Syddanmark udvider med tilskud fra staten Sundhedscenter Haderslev. Det skaber blandt andet plads til flere praktiserende læger, tilbud om mammografiscreening og en styrkelse af de kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud
 
Projektet er nu så langt, så det er tid til at udbyde lokaler til private sundhedstilbud, så de kan få indflydelse på indretningen af de ønskede lokaler i Sundhedscenter Haderslev.
 
Sundhedscenter Haderslev består i forvejen af forskellige lejemål med praktiserende læger, børnelæge, fodterapi, øjenklinik, jordemodercenter, lokalpsykiatri, lægevagt, kommunal sundhedspleje, rusmiddelcenter, røntgen og sygeplejeklinik, Efter udvidelsen flytter også mammografiscreening ind i sundhedscenteret.
 
Sundhedscenter Haderslev har gode fælles ventearealer fordelt i hele huset. Sundhedscenteret har en tryg, behagelig, rolig og rar atmosfære for borgerne, og medarbejderne oplever, at det er et dejligt og levende hus med en god stemning. Målet med centret er blandt andet at understøtte muligheden for at arbejde på tværs inden for det sundhedsfaglige område og at rammerne er gode i forhold til samtaler, undervisning og træning.
 
Nogle af de nye lokaler er forhåndsudlejet til nuværende lejere og de lejemål der kan bydes ind på er herefter: 
  • 1. sal: lokaler på ca. 180-200 m2
  • Stueetage: lokaler på ca. 65 m2
  • 0. etage: et enkelt lokale på ca. 20 m2
Tilskuddet til Sundhedscenter Haderslev fra staten rummer nogle prioriteringer af ønsker til lejere. Derfor prioriteres vægtningen af ansøgere således:
 
  • Alment praktiserende læger eller speciallæger i solopraksis 
  • Alment praktiserende læger eller speciallæger i fælles praksis 
  • Andre behandlere, der kan indgå og bidrage til synergi sammen med de eksisterende tilbud 
  • Øvrige behandlere
Interesserede aktører skal melde ind senest den 18. januar. I løbet af januar/februar tager vi en dialog med alle interesserede.
 
Få tilsendt informationsmaterialet ved at sende mail til laim@haderslev.dk eller ring på 28 73 76 31.