Højvande og kraftig vind

Lige nu er der oversvømmelser og kraftig vind flere steder i Haderslev Kommune. Det er særligt Kelstrup Strand, Flovt Strand, Aarø/Aarøsund og Haderslev Havn, som er ramt.

Opdateret 18. november klokken 09.53

Der oversvømmelser og kraftig vind flere steder i Haderslev Kommune, som man skal være særlig opmærksom på. Det gælder:

  • Kelstrup Strand: Vi har fredag morgen fået pumpet det meste vand tilbage i havet og afventer at vandstanden topper over middag for at tage stilling til, om indsatsen kan afsluttes.
  • Flovt Strand: Vi har pumpet vand væk fra åen, der løb over sine bredder. Vi pumper ved Flovt Strand og Havbakken, og du kan derfor ikke komme igennem. Skal du ned og se til dit sommerhus, kan du i stedet køre igennem ved bommen på Havbakken, der er blevet åbnet. Undgå færdsel i det oversvømmede område og ophold i oversvømmede sommerhuse.
  • Aarø/Aarøsund: Færgen Aarø har genoptaget driften torsdag den 17. november 2022 klokken 21.20 og forventes at kunne opretholde normal drift.
  • Haderslev Havn: Der er mindre oversvømmelser på Haderslev Havn og vandet står tæt på kajkanten. Vi fraråder færdsel på havnen, da det kan være svært at se kanten på kajen og broerne.

Hvis du er ramt af oversvømmelser, skal du kontakte dit forsikringsselskab eller skadeservice. Beboere i det oversvømmelsesramte område opfordres til ikke at opholde sig i oversvømmede sommerhuse, men i stedet finde et andet opholdssted. Du kan kontakte de tilstedeværende beredskabsenheder, som er omkring Kelstrupvej og Flovt Strand.

Oplever du andre problemer som væltede træer, vand på vejene osv. kan du ringe til 114.

Vi forventer, at den høje vandstand fortsætter indtil weekenden, da prognoserne siger, den kraftige vind fra øst fortsætter flere dage endnu. Vi holder øje med situationen ved at følge prognoserne og holde opsyn langs kysten og på havnen.