Tilbage

Hvem skal have årets handicappris?

Nu har du muligheden for at indstille kandidater til årets handicappris 2020. Du kan indstille kandidater frem til den 13. november. Handicapprisen uddeles den 3. december.

Om handicapprisen

Med handicapprisen ønsker Haderslev Kommunes Handicapråd, at:  

  • fremhæve de gode initiativer, der bidrager til at forøge livskvaliteten for personer med handicap
  • sætte fokus på handicapområdet samt at virke anerkendende og motiverende for yderligere initiativer på området
  • synliggøre vilkårene for personer med handicap

 

Hvem kan få handicapprisen?

Handicapprisen kan tildeles en person, forening, virksomhed eller organisation med bopæl/hjemsted i Haderslev Kommune:

  • som har skabt forhold, der bidrager til at forøge livskvaliteten for personer med handicap
  • som gør en særlig indsats for at synliggøre forhold og udfordringer for personer med handicap
  • som har skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for personer med handicap
  • der har ydet en særlig indsats for inklusion af personer med handicap i samfundslivet
  • der har iværksat andre tiltag, der har været til glæde og gavn for personer med handicap i Haderslev Kommune
  • en person, der har bevaret et aktivt liv, og bidrager med humør og livsglæde til at hjælpe, eller være et eksempel for andre med handicap

Personer, som tidligere har modtaget handicapprisen, kan ikke indstilles. Medlemmer af Handicaprådet samt deres stedfortrædere kan ikke indstilles til prisen. 

Hvem kan indstille?

Personer, foreninger, virksomheder eller organisationer med bopæl/hjemsted i Haderslev Kommune kan indstille kandidater til handicapprisen.

Hvad består prisen af?

Prisen består af et kontant beløb på 5.000 kr.

Der gøres opmærksom på, at modtagelsen af denne pris kan have betydning, hvis pågældende modtager en offentlig ydelse. Der skal derfor opfordres til, at man kontakter sin sagsbehandler for nærmere rådgivning om dette. 

Hvordan udpeges vinderen af handicapprisen?

Det er Handicaprådet, som beslutter, hvem prisen skal uddeles til.

Hvis der ikke er indstillet kvalificerede modtagere, kan Handicaprådet vælge ikke at uddele prisen det pågældende år.

Har du spørgsmål?

For yderligere information kan du kontakte sekretær for Handicaprådet, Helle Smidt, på mail: hets@haderslev.dk