Tilbage

IT-pro­ble­mer på kon­tant­hjælp, en­kelt­ydel­ser og fleks­job­ydelser

Vores IT-system til behandling af kontanthjælp, enkeltydelser og fleksjobydelser virker desværre ikke i øjeblikket.

Det betyder, at vi ikke kan sagsbehandle på disse områder og at du derfor ikke kan få svar lige nu, hvis du venter på fx en afgørelse.

Vi forventer, at problemet bliver løst i denne uge, så det ikke påvirker næste uges udbetalinger.

Problemet er kun lokalt i Haderslev Kommune, og påvirker ikke sagsbehandlingen i andre kommuner, der bruger samme IT-system.

Vi beklager de gener, det medfører og arbejder på højtryk for at løse det hurtigst muligt.