Ny pulje til fælles varme­løsninger i lokal­samfund

Haderslev Kommune har oprettet en ny pulje til fælles varmeløsninger. Puljen skal sætte skub i etableringen af fælles varmeløsninger i de områder, hvor der ikke er fjernvarme eller planer om at etablere det.

Haderslev Kommune har afsat 225.000 kr. til at fremme etableringen af fælles varmeløsninger i kommunens lokalsamfund. Puljen kan søges af borgergrupper i områder i Haderslev Kommune, hvor der ikke er fjernvarme og hvor der ikke er planer om at etablere det.

Der kan søges midler til screeninger af fælles varmeløsninger, altså en indledende undersøgelse af potentialet i det enkelte lokalsamfund. Eller der kan søges op til 50.000 kr. i tilskud til udarbejdelse af projektforslag eller projektbeskrivelser.

Puljen er åben for ansøgninger så længe der er midler tilbage.

Fakta

Det er ikke en kommunal opgave at lave varmeløsninger. I Haderslev, Gram og Vojens er det selvejede fjernvarmeselskaber, der sælger varme. Alle kan i princippet etablere sit eget net og lave et fjernvarmeselskab. Hvis man ønsker en fælles løsning, skal man altså selv lave den, men Haderslev Kommune vil med puljen gerne facilitere, at der bliver lavet flere fælles varmeløsninger i kommunen.

Haderslev Kommune har lavet et netværk for fælles varmeløsninger. Formålet med netværket er at de byer, der arbejder med fælles varmeprojekter, kan mødes og sparre med hinanden, og at vi sammen kan løfte vidensniveauet. Til hvert møde er der en oplægsholder, nyt fra kommunen og bordet rundt fra arbejdsgrupperne.

Haderslev Kommune har indledningsvist lavet en indledende screening af 15 byer for at klarlægge deres potentiale for fælles varmeløsninger.

Byer hvor det i høj grad giver god mening at fortsætte med en fælles løsning (termonet):

 • Arnum
 • Hoptrup
 • Styding
 • Vedsted
 • Fjelstrup
 • Hammerlev
 • Jegerup
 • Nustrup
 • Over Jerstal
 • Sommersted
 • Øsby

Byer hvor det giver god mening at fortsætte med en fælles løsning (termonet):

 • Bramdrup
 • Moltrup
 • Bevtoft

Byer hvor det i ikke giver mening at fortsætte med en fælles løsning (termonet):

 • Oksenvad