Nyt træningstilbud til fysisk handicappede og kronisk syge

Fysisk handicappede og kronisk syge kan fremover få vederlagsfri fysioterapi hos os. Fra 1. marts har vi vores eget tilbud til borgere i Haderslev Kommune.

Omkring 770 borgere i Haderslev Kommune modtager lige nu et tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Det er borgere med et fysisk handicap eller en kronisk sygdom. Fremover vil disse, og kommende borgere i målgruppen, kunne vælge et nyt, alternativt tilbud hos os som alternativ til de private klinikker, vi har en aftale med.

Tilbuddet skal sikre en god geografisk dækning og vil bestå både af hold og individuel træning.

Det kommunale initiativ vil også være omdrejningspunktet for erfaringsudveksling mellem de private og det kommunale tilbud, ligesom det vil give sammenhæng til de andre kommunale og frivillige tilbud i kommunen, som de fleste i borgere i målgruppen enten er en del af, eller ønsker at blive en del af.

Derudover har vi nemmere ved at sikre, at den økonomiske ramme ikke bliver brugt op, inden året er omme, som desværre har været en landsdækkende udfordring de seneste år, med den konsekvens at de private klinikker har været nødt til at pausere behandlingen for en periode. Det kan vi med et kommunalt tilbud undgå.

Det kommunale tilbud er startet op 1. marts 2023 og Steffan Riis Jørgensen er den første af flere terapeuter, der skal varetage tilbuddet.