Sikringsrum i Haderslev Kommune

Der er i Haderslev Kommune 26.809 sikrings- og beskyttelsespladser fordelt på 236 lokationer.

I øjeblikket modtager vi mange henvendelser om beskyttelses- og sikringsrum i Haderslev Kommune, og vi har derfor valgt at lave status på antal rum i Haderslev Kommune. 

Der er 26.809 sikrings- og beskyttelsespladser fordelt på 236 lokationer i Haderslev Kommune. 

Beskyttelsesrum er forskellige typer rum, der er konstrueret så robust, at de er egnede til beskyttelsesformål. Rummene er ikke klargjorte og bruges typisk i dag til andre formål. 

I tilfælde af at forsvarsministeren i en konkret situation beslutter det, kan rummene klargøres og tages i brug. Klargøringen skal ske inden for et vist tidsrum, som ministeren beslutter.

Såfremt man skal iværksætte klargøring og ibrugtagning, vil det bero på en konkret vurdering af den enkelte lokations anvendelighed til formålet, hvorfor man ikke offentliggør placeringen.

I den seneste opgørelse på området fra Beredskabsstyrelsen fremgår det, at der findes 4,7 millioner pladser i beskyttelsesrum i Danmark.

Læs mere om beskyttelses- og sikringsrum på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.