Tilbage

Sles­vig­ske Fod­re­gi­ment og Had­ers­lev Kom­mu­ne mar­ke­rer 76-år­et for Dan­marks be­fri­el­se

Slesvigske Fodregiment og Haderslev Kommune markerer Danmarks befrielse med en justeret udgave af den traditionelle lysfest om aftenen tirsdag den 4. maj på Haderslev Kaserne. Med baggrund i den nuværende COVID-19 situation, gennemføres lysfesten som et lukket arrangement uden offentlig adgang til kasernepladsen.

Haderslev Lysfest gennemføres med en uændret respekt for det historiske grundlag omkring frihedsbudskabet fra 1945 og med fokus på fremme af fred, frihed og forsoning i en verden der er præget af konflikter. Lysfesten bliver i år transmitteret på TV Syd+, TV Syd Live Update.dk samt på forskellige sociale medier.

Programmet, som er reduceret i tid, vil indeholde de traditionelle sange, som synges ved lysfesten, taler af oberst Lars Mouritsen og borgermester H. P. Geil, samt kunstneriske indslag fra Haderslev Domkirkes Pigekor og Pivot Dance Company.

Haderslev Lysfest gennemføres fra kl. 22.00 til 22.30

Baggrund

Haderslev Lysfest har været afholdt siden 1950. I 2014 tog Haderslev Garnison og Haderslev Kommune en fælles beslutning om at indlede et tæt samarbejde omkring en fornyelse af Haderslev Lysfest. Dette skulle ske i respekt for de traditioner, der i gennem årene var opbygget omkring lysfesten.

Der er siden blev arbejdet på ambitionen om at gøre Haderslev Lysfest til en national og folkelig markering af Danmarks befrielse den 4. maj med fred, frihed og forsoning som det gennemgående tema

Fra 2015 til 2019 har Haderslev Lysfest hvert år haft et deltagertal på omkring 10.000 publikummer.

I 2020 blev Haderslev Lysfest på grund af Covid-19 gennemført som et lukket arrangement, med deltagelse af forsvarsminister Trine Bramsen.