Tilbage

So­ci­al­ud­valg­et in­vi­te­rer til op­læg og di­a­log

Den 11. august inviterer Socialudvalget til oplæg og dialog om børn og forældres vilkår og muligheder, hvis barnet er født med et fysisk eller psykisk handicap. Arrangementet finder sted i Haderslev Idrætscenter og sidste frist for tilmelding er den 4. august.

Socialudvalget inviterer alle interesserede til Socialrådsmøde, hvor Kenneth P. Jeanty og Allan Bau Petersen fra Strong By Nature holder et oplæg om deres arbejde med børn og unge med handicap og deres egen livshistorie og erfaringer.

Temaet, Socialudvalget ønsker at drøfte, er børn og forældres vilkår og muligheder. Et barn, der er født med et fysisk eller psykisk handicap, har krav på et liv på lige fod med andre børn og unge. Det samme har forældre, men det kan kræve noget ekstra. Derfor er der på  fokus på dilemmaer i forhold til 'Tabt arbejdsfortjeneste og aflastning/afløsning i hjemmet'.

Hele udvalget glæder sig til nogle gode drøftelser og hyggelige timer.

Arrangementet afholdes den 11. august 2021 fra kl. 16.00-18.00 i Fuglsangsloungen, Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Haderslev.

Tilmelding til boernkultur@haderslev.dk senest den 4. august 2021.