Tilbage

Træ­er over hele kom­mu­nen skal mar­kere 100-året for Genforeningen

Vi inviterer alle landdistrikter til at markere 100-året for Genforeningen ved at plante et træ. Forhåbningen er, at alle landdistrikter søger, så der kan komme genforeningstræer over hele kommunen.

Udvalget for Plan og Miljø og Landdistriktsudvalget har besluttet at bruge forskønnelsesmidler på at plante genforeningstræer i hele kommunen.

Derfor inviterer vi alle landdistrikter til at søge om et træ og plante det sammen fredag den 20. november 2020.

Sådan er jeres landdistrikt med

  • I kan søge om eg, lind, bøg, blodbøg eller magnolia.
  • Send en mail til landdistrikter@haderslev.dk med billede og kort, som viser ønsket placering senest den 5. oktober 2020.
  • I dialog med jer godkender vi placering og træsort for at sikre de bedste vækstbetingelser for træet.
  • Træerne leveres med planteanvisning, vandepose og skilt til placering ved træet med teksten; ”Dette træ er plantet i anledning af 100-året for Genforeningen 2020”.
  • Træerne plantes i hele Haderslev Kommune fredag den 20. november 2020 kl. 16.00.
  • Det skal prioriteres at lokale børn og unge hjælper med opgaven.
  • Vi laver en aftale om, at I vander træet i tre år. Det kræver 75 liter i ugen fra maj til september (svarende til fire vandkander).

Udover Udvalget for Plan og Miljøs forskønnelsespulje på 50.000 kr. vil vi søge fonde om midler til træerne. Derudover kan restmidler på Landdistriktsudvalgets budget til borgerbudgettering fra 2018 og 2019 bruges til formålet.

Kontakt

Landdistriktskoordinator Mobil: 24 59 15 69 landdistrikter@haderslev.dk