Udkast til Haderslev Kommunes nye affaldsplan er sendt i høring

Haderslev Kommune har sendt et udkast til affaldsplanen for 2022 – 2033 i høring. Høringsperioden varer frem til og med den 5. juli 2022 og i denne periode kan borgere og virksomheder indsende kommentarer til affaldsplanen via Haderslev Kommunes dialog- og høringsportal.

Alle kommuner i Danmark er forpligtede til at udarbejde og vedtage en 12-årig affaldsplan, som skal revideres mindst hvert 6. år. Planen skal kortlægge affaldsområdet lige nu og sætte en plan for, hvordan affaldet i kommunen skal håndteres i fremtiden. Haderslev Kommunes Affaldsplan 2022-2033 lægger vægt på, at alle skal sortere mere affald og at mere affald skal genbruges eller genanvendes. Dette skal der være mulighed for uanset, om man er:

  • derhjemme
  • på arbejdspladsen
  • i skolen
  • på genbrugspladsen
  • i byen
  • i sommerhuset

Derfor er der i affaldsplanen fremsat initiativer, der giver mulighed for at sortere mere affald. uanset hvor du er.

Til Affaldsplan 2022-2033 er der lavet en miljøvurderingsrapport. Rapporten skal dokumentere, om affaldsplanen får negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Rapporten tager udgangspunkt i initiativerne for at vurdere, hvordan udførelsen af affaldsplanen påvirker miljøet. Det vurderes, at planen vil få en positiv indvirkning på miljøet, da initiativerne er med til at brugen af naturressourcer til nye produkter reduceres. Derudover reduceres mængden af affald til forbrænding.

Affaldsplanen og miljøvurderingsrapporten sendes i høring i otte uger, hvor alle borgere og virksomheder i kommunen har mulighed for at komme med kommentarer og spørgsmål. Har du kommentarer til affaldsplanen, miljøvurderingsrapporten eller begge, kan du afgive et svar nedenunder til og med den 5. juli 2022 på Haderslev Kommunes Dialog- og Høringsportal.

Du finder høringsmaterialet om affaldsplanen og afgiver høringssvar på www.blivhoerthaderslev.dk.