Vejspærring og omkørsel på Jomfrustien og Allegade i uge 44-51

Mandag den 30. oktober påbegynder vi i samarbejde med Provas en omlægning af krydset ved Jomfrustien/Allegade. Mens arbejdet står på, vil krydset være spærret for trafik. Arbejdet forventes afsluttet fredag den 22. december.

Mandag den 30. oktober påbegynder vi i samarbejde med Provas en omlægning af krydset ved Jomfrustien/Allegade. Kloakken skal renoveres, kabler skal omlægges og lysreguleringen skal udskiftes.

Provas forventer, at projektet kan afsluttes fredag den 22. december 2023.

Mens arbejdet står på, vil der på Allegade være spærret for al trafik fra indkørslen til Gartnergyden til og med krydset på Jomfrustien. Det gælder også fodgængere og cyklister.

Vi opsætter skilte med omkørsel i midtbyen. Ved Sejlstensgyden opsættes der skilte med omkørsel via:

  • Ved Ridehuset
  • Toldbodgade
  • Nordhavnsvej
  • Christian X's Vej
  • Aastrupvej

Flere busruter vil blive påvirket af vejafspærringen og omkørslen. På Sydtrafiks hjemmeside kan du se, hvilke busruter det drejer sig om: Trafikinfo i Haderslev Kommune (sydtrafik.dk)

Krydset ved Jomfrustien/Allegade spærres fra den 30. oktober til den 22. december. Der er opsat skilte med omkørsel.