Vejspærring og omkørsel ved Sydhavnsvej i uge 44-48

Fra mandag den 30. oktober til fredag den 1. december spærres en del af Sydhavnsvej - fra Fjordagervej til lyskrydset ved Grønningen - midlertidigt for al kørsel. Der vil i perioden være omkørsel via Aarøsundvej.

Opdateret den 24. november kl. 10.01

Mandag den 30. oktober påbegynder Haderslev Fjernvarme etableringen af fjernvarme på Sydhavnsvej i Haderslev. Arbejdet forventes afsluttet senest fredag den 1. december 2023.

Mens fjernvarmearbejdet står på, vil en del af Sydhavnsvej - fra Fjordagervej til lyskrydset ved Grønningen - være spærret for al kørsel. 

Der vil være omkørsel via Aarøsundvej for bilister, mens cyklister og fodgængere fortsat kan færdes langs Sydhavnsvej.

Fra den 3. november spærres lille Sydhavnsvej midlertidigt for ind- og udkørsel. Der vil være ind- og udkørsel via Sønderhaven.

Flere busruter vil blive påvirket af vejafspærringen. På Sydtrafiks hjemmeside kan du se, hvilke busruter det drejer sig om: Trafikinfo i Haderslev Kommune (sydtrafik.dk)

Sydhavnsvej er spærret fra den 30. oktober til og med den 1. december. Der vil være omkørsel via Aarøsundvej, men fjernvarmearbejdet står på.