Budgetlægning 2021

Budgetprocessen

Budgetlægningen for 2021 inddeles som noget nyt i to faser; Forberedelsesfasen og forhandlingsfasen.
Formålet ved faseinddelingen er, at skabe synlighed i opdelingen mellem den administrative proces (forberedelsesfasen) og den politiske proces (forhandlingsfasen).

Det tekniske budgetmateriale er udarbejdet med henblik på den administrative proces og er udgangspunktet for Byrådets 1. behandling af budgettet.
Det supplerende budgetmateriale er udarbejdet med henblik på den politiske proces og har til formål at give Byrådet det bedst mulige grundlag i forhandlingsprocessen.

 

Se budgetmaterialet her:

- Teknisk budgetmateriale (pdf)
- Supplerende budgetmateriale (pdf)

Budgetforlig

Fredag den 18. september 2020 blev der indgået budgetforlig for Haderslev Kommunes budget 2021-2024.
Forligspartierne bestod af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Slesvigske Parti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Løsgænger Mogens Rerup.

Haderslev Kommune er en aktiv erhvervskommune og forligspartierne er stolte af byens borgere og virksomheder. Budgetaftalen har derfor fokus på at understøtte udvikling af velfærden, investere i vækst samt skabe en langsigtet økonomisk robusthed til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

Læs budgetforliget her

Kontakt Økonomi & Løn

Gåskærgade 28
6100 Haderslev
74 34 34 34
Åbningstid:Telefontid:
Mandag9 - 12
Tirsdag9 - 12
Onsdag9 - 12
Torsdag9 - 12
Fredag9 - 12
Åbningstid:
Telefontid:
Mandag 9 - 12
Tirsdag 9 - 12
Onsdag 9 - 12
Torsdag 9 - 12
Fredag 9 - 12