Aarø får 1 million til udviklingsplan

Aarø har gennem de seneste 10 år gået gennem en stor udvikling, som i høj grad har været drevet af lokale kræfter. Den udvikling kan der nu sættes yderligere skub i med en strategisk-fysisk udviklingsplan med særligt fokus på grøn klimasikring samt erhverv og helårsturisme.

Nu skal der sættes yderligere skub på den bæredygtige turismeudvikling på Aarø med en ny udviklingsplan, der har fokus på styrke lokalsamfundet og give gæsterne på øen gode oplevelser. Den såkaldte strategisk-fysiske udviklingsplan udarbejdes af Haderslev Kommune i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og med bidrag fra LAG Småøerne. I alt er der 1 million kroner til den nye udviklingsplan.

”Aarø er en fantastisk ø med skiftende naturoplevelser hen over året. Som mange andre danske småøer har den en stor opblomstring om sommeren på grund af turisme. Med en strategisk fysisk udviklingsplan vil vi lægge en plan for, hvordan vi får konverteret den turisme til helårsturisme og samtidig styrker erhverv og grøn klimasikring på øen”, siger Børge Koch, der er formand for Vækst og Udviklingsudvalget i Haderslev Kommune.

Arbejdet med at finde en rådgiver, der kan lave planen, er netop gået i gang, og selve planarbejdet forventes at kunne starte til november.

”En af de ting, vi kigger på, er en fornyelse af arealet på havnen, så vi tager godt imod turister hele året. Men også de lokale aktører, der producerer og dyrker råvarer og fødevarer, kommer i fokus, ligesom vi skal se på, hvordan vi skaber det gode hverdagsliv på Aarø”, siger Børge Koch.

Muligheden for at lave en udviklingsplan er kommet, fordi Dansk Kyst- og Naturturisme har taget initiativ til et samarbejdsprojekt mellem Haderslev Kommune, Dansk kyst- og Naturturisme og LAG småøerne.

”De små ø-samfund er attraktive besøgsmål og rummer et stort potentiale for at bidrage til den samlede udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark – og dermed til økonomisk omsætning i turismebranchen. Men det kræver en målrettet indsats, så vi sikrer, at turismen samtidig styrker den lokale beskæftigelse og dermed bidrager til en bæredygtig bosætnings- og erhvervsudvikling,” siger Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Dansk Kyst- og Naturturisme er Danmarks nationale organisation for, udviklingen af kyst- og naturturismen. Organisationen sætter ambitioner og retning for vækst i kyst- og naturturismen i Danmark og arbejder inden for rammerne af Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.

En strategisk-fysisk udviklingsplan er en konkret og langsigtet plan, der kan danne grundlag for udvikling af faciliteter og infrastruktur, samt tiltrækning af private investorer og søgning af fx fondsmidler.

Det totale budget for udarbejdelse af planen er på 1.050.000 kr. der fordeles således:

  • Dansk Kyst- og Naturturisme 600.000 kr.
  • LAG småøerne 200.000 kr.
  • Haderslev Kommune 250.000 kr.

Kontakt

Børge Koch

Formand, Vækst- og Udviklingsudvalget

Telefon: 61 15 42 03 boko@haderslev.dk

Lene Lindberg Marcussen

Afdelingsleder

Telefon: 21 59 77 22 llm@haderslev.dk