Tilbage

Organisationsændring på beskæftigelses- og integrationsområdet i Haderslev Kommune

Byrådet har godkendt en organisationsændring, der betyder, at der oprettes et nyt direktørområde for Beskæftigelse og Integration. Beslutningen er truffet på baggrund af Økonomiudvalget og Byrådets behandling af den konsulentrapport om Jobcenter Haderslev, der er udarbejdet.

Direktionen udvides med en direktør, der skal varetage området Beskæftigelse og Integration for at skabe øget ledelseskraft på området og fokusere indsatsen på området i forhold til borgere og medarbejdere.

Den aktuelle situation er den direkte årsag til nu at udvide Direktionen med en direktør, men det er generelt vurderingen, at direktørområderne er så fagligt brede og med et så betydeligt ledelsesmæssigt spænd, at det vil være hensigtsmæssigt med en udvidelse af Direktionen fra fire til fem.

På denne måde styrkes den samlede ledelseskraft i organisationen.

På sigt kan den nye direktørs ansvarsområder derfor forventes at blive udvidet med yderligere opgaver og de andre direktørområder blive tilsvarende justeret. På nuværende tidspunkt sker der ikke organisatoriske ændringer på andre områder end beskæftigelse og integration.

Rekrutteringen af den nye direktør for Beskæftigelse og Integration er i gang, og det er forventningen, at en ny direktør kan tiltræde 1. november.

Kommunaldirektør Peter Karm vil fra dags dato være ansvarlig for beskæftigelses- og integrationsområdet, forventeligt frem til 1. november.

Udgangspunktet for Peter Karms arbejde vil være konsulentrapportens anbefalinger. Men det er vigtigt at understrege, at rapporten ikke kan stå alene.

Kommunaldirektøren vil således i første række bruge tid på en tæt dialog med medarbejdere, ledere og tillidsvalgte.

Målet er i fællesskab at finde langsigtede og holdbare løsninger til gavn for både borgere, virksomheder og medarbejdernes trivsel.

Kontakt

H.P. Geil

Borgmester

Telefon: 21 69 64 71 hapg@haderslev.dk