Plads til både badegæster og vandscootere

Badevandet har ved de fleste badestrande i Haderslev Kommune nu rundet de 20 grader. Det trækker badegæster til strandene, og samtidig er der sus på vandscooterne, og der skal være plads til begge dele.

Sidste år trådte vandscooterbekendtgørelsen i kraft, og derfor ser vi i år flere vandscootere langs kysterne i Haderslev Kommune. Bekendtgørelsen har nemlig betydet, at det på to strækninger er tilladt at sejle med vandscooter, hvis det foregår mindst 300 meter fra kysten. Dermed kan det foregå uden at genere de mange badegæster, der i disse dage nyder de høje vandtemperaturer.

Ikke alle strækninger er godkendte

Vil man ud og lufte vandscooteren, kan det lade sig gøre på strækningerne fra Sønderballe Strand til Hejsager Strand samt fra Halk Hoved til Halk Strand, så længe man overholder afstanden til kysten. Resten af kyststrækningen er internationalt naturbeskyttelsesområde - et såkaldt Natura 2000-område, hvor det ikke er tilladt at sejle med vandscooter. Det er heller ikke tilladt at sejle i Haderslev Fjord, da den er for smal.

300 meter fra kysten

Det er vigtigt, at man overholder afstanden til kysten, så man ikke generer hverken badegæster eller fugle- og dyrelivet.

Når man sejler ud til 300-meterzonen, skal det foregå vinkelret på kysten med en hastighed på højst 5 knob (9,3 km/t).

www.haderslev.dk kan man finde både kort over kyststrækningen samt links til vandscooterbekendtgørelsen og politiets reglement for sejlads med motorbåde.Kontaktinformation:

Miljømedarbejder Kim Hansen, telefon 74 34 21 47