Stor tilfredshed med dagtilbud i Haderslev Kommune

Indenrigs- og Boligministeriet har undersøgt brugertilfredsheden i landets dagtilbud. Som nummer 17 på listen over landets 98 kommuner er Haderslev Kommune en af de kommuner, hvor tilfredsheden fra brugerne ligger højest.

Leg, sprog og samarbejde – det er nogle af de parametre, Danmarks Statistik har målt på i den undersøgelse, de har lavet for Indenrigs- og Boligministeriet for at finde ud af, hvordan det ser ud med tilfredsheden i landets dagtilbud.

Haderslev Kommunes daginstitutioner ligger samlet set højt på listen. Af alle 98 kommuner i landet ligger Haderslev som nummer 17. Og med en gennemsnitlig tilfredshed på 4,4 på en 5-punktsskala ligger Haderslev Kommune lige over landsgennemsnittet på 4,3.

”Det er et utroligt flot resultat. Ved seneste måling af tilfredsheden i skoler of SFO lå vi også godt placeret med en flot 3. plads for vores SFO’er og i den bedste tredjedel på skoleområdet. Med den nyeste måling for dagtilbud, der også er mere end tilfredsstillende, så er der al mulig grund til at være meget glad og tilfreds”, siger Henrik Rønnow, der er formand for Børne- og Familieudvalget og fortsætter:

”Jeg vil ikke sige, jeg er overrasket, for jeg er fuldt ud klar over at vores dagtilbud er fyldt med en masse engagerede og dedikerede medarbejdere, der hver dag sørger for at børnene i vores dagtilbud trives og udvikler sig.”

Opgørelsen viser en generel tilfredshed med dagtilbud, men dykker man ned i tallene og ser, hvordan tilfredsheden fordeler sig mellem dagplejere, vuggestuer, børnehave og aldersintegrerede tilbud, er der ikke de store udsving.

”For alle typer af dagtilbud har vi en god tilfredshed blandt brugerne. Det er et rigtigt flot resultat skabt af vores dygtige medarbejdere, men det glæder mig også, at forældrene kvitterer for denne gode indsats og helt generelt har en høj tilfredshed med vores dagtilbud”, siger Tina Rosenkilde, næstformand for Børne- og Familieudvalget.

Undersøgelsen kan ses på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside, hvor også landsrapporten kan downloades: 
https://im.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/landsdaekkende-brugertilfredshedsundersoegelser-btu/brugertilfredshedsundersoegelsen-af-dagtilbud 

Kontakt

Henrik Rønnow

2. viceborgmester og formand for Børne- og Familieudvalget

Telefon: 20 22 05 77 ronn@haderslev.dk

Tina Rosenkilde

Næstformand for Børne- og Familieudvalget og medlem af Senior- og Sundhedsudvalget

Telefon: 21 42 70 64 tiro@haderslev.dk