Trafikken omkring Vestergade i Vojens ændres midlertidigt

Fra uge 35 sætter Haderslev Kommune midlertidige afspærringer op på sidegaderne til Vestergade i Vojens. Det gør man for at undersøge, hvordan ændringer i trafikken kan understøtte byudviklingen i Vojens.

Haderslev Kommune og Forum Vojens har sat gang i et byudviklingsprojekt i Vojens. Hen over de kommende måneder vil man afprøve forskellige ting i byen. Fra uge 35 ændrer Haderslev Kommune trafikken omkring Vestergade for at undersøge, om det kan skabe gode forbindelser i byen. Samtidig bliver der sat midlertidig beplantning op udvalgte steder.

”Vi spærrer sidegaderne for at blive klogere på, hvad der skal til for at skabe gode forbindelser gennem byen for gående og cyklister. Vi vil også gerne undersøge, om et grønnere udtryk på dele af Vestergade kan forbedre oplevelsen, når man færdes gennem denne del af byen”, siger Heidi Møller, der er byplanlægger i Haderslev Kommune.

De gader, der spærres, er Julius Nielsensvej, Dybbølgade, Vestervang, Elmegade, Danmarksgade og Allégade, Under afprøvningen, som varer frem til uge 39, vil det ikke være muligt at svinge fra Vestergade ad disse sideveje. Det vil stadig være muligt at køre ud på Vestergade fra Julius Nielsensvej, Dybbølgade, Vestervang og Elmegade. Gående og cyklister vil kunne komme ad sidegaderne både til og fra Vestergade.

Inden afprøvningen starter, har Haderslev Kommune lavet trafiktællinger og målt den nuværende trafik. Det samme vil ske under forsøget for at se, hvordan trafikken ændrer sig.

De midlertidige spærringer er en afprøvning i forbindelse med den udviklingsplan for Vojens bymidte, som Haderslev Kommune og Forum Vojens arbejder på. Senere på året vil der komme andre afprøvninger i bymidten som en del af udviklingsprojektet.

”Vi håber, at rigtig mange borgere i Vojens vil være med i udviklingsprojektet. Vi åbnede før sommerferien samlingsstedet Næste Station i banegårdsbygningerne på Vojens Station, og der arbejder vi lige nu på at få foreninger og andre frivillige til at lave arrangementer, der understøtter byudviklingen. Alle kan være med og låne lokalet, hvis de har en idé til et arrangement”, siger Heidi Møller.

Er man interesseret i at høre mere og deltage i udviklingsprojektet eller låne Næste Station, kan man skrive til Haderslev Kommune på plan@haderslev.dk

Kontakt

Heidi Møller

Arkitekt

Telefon: 30 71 69 85 hdmo@haderslev.dk