I Byg og Miljø kan du søge om eller anmelde:

Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom
Etablering af jordvarmeanlæg
Spildevandsanlæg i det åbne land
Oprensning og udvidelse af sø
Etablering af ny sø
Indvindingsanlæg til drikkevand
Erhvervsindvinding
Anmeldelse af olietank.
Miljø-ansøgninger og anmeldelser for virksomheder