Du får brug for:

  • Ejendomsoplysninger
  • Fuldmagt fra samtlige ejere, hvis der er flere ejere eller du ikke er ejeren
  • Kort med præcis angivelse af beskyttelseslinjer / fredninger
  • Evt. fotos

Sådan gør du:

  • Udfyld skemaet
  • Send og print selv kvittering ved behov
Søg om dispensation
  • Som udgangspunkt gives der kun dispensation til naturforbedrende projekter
  • Reglerne om dispensation administreres restriktivt, og en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse er ikke en tilstrækkelig begrundelse for et indgreb