Affald i Haderslev Kommune i dag

Haderslev kommune dækker over et areal på godt 800 km2. Indbyggertallet har i mange år ligget på lidt over 56.000 personer, men det forventes at falde inden for en årrække.

I 2012 boede der 56.151 personer kommunen fordelt på 14.823 parcelhuse, 3.625 række- og kædehuse og 7.266 etageejendomme.
Antallet af affaldsproducerende virksomheder i kommunen er ca. 2.100.

Haderslev Kommune har som myndighed ansvaret for at anvise affald, udarbejde affaldsplaner og affaldsregulativer samt andre myndigheds-opgaver på affaldsområdet.

Den daglige drift og håndtering af affaldet varetages af forsyningsselskabet Provas.

Der skelnes mellem ordninger for husholdninger og ordninger for erhverv. Reglerne er beskrevet i henholdsvis et Regulativ for Husholdningsaffald og et Regulativ for Erhvervsaffald.