Genbrugspladser

Alle kommunens borgere kan aflevere affald til genanvendelse, deponi og special behandling på de tre kommunale genbrugspladser.

Desuden er der indrettet plads til aflevering af brugbart tøj, indbo og møbler. Dette afhentes af lokale humanitære organisationer, som sælger det videre i deres butikker.

I 2012 blev der i alt indsamlet  29.500 tons affald på alle genbrugspladser. I nedenstående tabel ses fordelingen af det indsamlede affald.

Brugerne af genbrugspladserne sorterer selv deres affald og anbringer det i de rigtige containere og plansiloer.

Der anvendes fortrinsvis containere og komprimatorer til materialerne. Hovedparten af opsamlingsmateriellet ejes af Provas.

Besøgstal

På alle tre genbrugspladser er der opsat tællere, som registrerer antallet af besøg.

I Haderslev har besøgstallet været registreret i mange år. I Vojens og Gram er tællerne opsat i oktober 2012.

Genbrugsplads

2011

2012

Haderslev

225.323

195.491

Vojens

113.000

98.000

Gram

37.500

32.600

Total

375.823

326.091

Besøgstal for 2011 og 2012 – Tallene for Gram og Vojens er estimerede.

Transport af de indleverede materialer foretages af private entreprenører.

Farligt affald

På alle tre pladser er der indrettet et specielt område, hvor der kan afleveres farligt affald. Specielt uddannede medarbejdere sorterer og pakker affaldet, som herefter sendes til specialbehandling.

På genbrugspladserne i Haderslev og Vojens sorterer man  ligeledes de gule problemkasser, som indsamles med restaffaldsindsamlingen.

Behandlingsform

2012

Oparbejdning 16
Særlig behandling 140
I alt 156

I 2012 blev der indsamlet 153 tons farligt affald – herunder 16 tons batterier der gik til genanvendelse.

Hvad kan afleveres på genbrugspladserne?

Følgende kan blandt andet afleveres på genbrugspladserne:

  • Madrasser, møbler, gulvtæpper og andet stort brandbart affald 
  • Flasker og glas, plastdunke, havemøbler, plastfolie, aviser, ugeblade, reklamer, pap og karton, metal og andet genanvendeligt
  • Murbrokker
  • Haveaffald
  • Rent jord
  • Hårde hvidevarer
  • Bildæk
  • Elektronikskrot
  • Farligt affald
  • Ikke genanvendeligt PVC og andet affald til deponi


Asbestaffald modtages ikke på pladserne, men anvises til aflevering hos Dansk Affald på Tingvejen i Vojens.

Hvornår har genbrugspladserne åbent?

Genbrugspladserne i Haderslev og Vojens har åbent alle ugens dage kl. 10.00-18.00.

Genbrugspladsen i Gram kan besøges:

Tirsdag - torsdag og fredag kl. 14.00-18.00 samt lør- og søndag kl. 10.00-15.00.

Pladserne holder lukket juleaftensdag, juledag, 2. juledag, nytårsaftensdag, nytårsdag, langfredag, påskedag og pinsedag.

Kort over genbrugspladser