Fra affald til ressource

Se flere oplysninger om affald til ressource her

De fleste tænker nok på affald som alt det, vi ikke kan bruge til noget. Det kan være emballagen fra supermarkedet, de gamle, hullede strømper eller de elektroniske apparater, som ikke virker længere eller som bare ikke lever op til nutidens teknologiske krav.

Meget affald ryger direkte i skraldespanden og videre til forbrænding, men det er en skam. Affald behøver nemlig ikke kun være et problem. Det kan også være en ressource, som kan genanvendes. Dermed sparer vi ikke kun penge. Vi sparer også naturen, miljøet og os selv for en masse skadelige stoffer.

I Haderslev Kommune ønsker vi i højere grad at sætte fokus på affald som en ressource. Derfor har vi en vision om, at intet affald i Haderslev Kommune i 2025 skal sendes til forbrænding og deponering. Det er en ambitiøs målsætning, som vi kun gennem en fælles indsats kan nå.
Noget kan klares med de ordninger og anlæg, vi allerede har. Andet kræver nytænkning og udvikling. Men vigtigst af alt: Vi skal alle have større fokus på, hvad vi smider ud, hvordan vi smider det ud – og om vi i stedet for at smide det ud med fordel kunne anvende det til nye formål.

Med Affaldsplan 2013-2018 tager vi et skridt på vejen mod at ændre vores affald fra et problem til en ressource – og dermed skabe grundlaget for en grønnere fremtid for alle i kommunen.

H.P. Geil
Borgmester