Information om reduktion af elafgift

Ansøgning om reduktion af elafgift er alene en sag mellem dig som kunde og dit elselskab

Ansøgning om reduktion af elafgift

Kommunen er ikke forpligtet til at udfylde et skema eller sende en mail til dit elselskab vedr. registreringsdato af elvarme som primær varmekilde i BBR. Vi udfylder og sender ingen skemaer til dit elselskab.

Elselskaberne har selv ansvar for at fremsøge den dokumentation, de har brug for. Det gælder også de ansøgninger de modtager om reduktion af elafgift.

Kommunernes Landsforening (KL) har været i dialog med Green Power Denmark, som er interesseorganisation for mange elselskaber. Formålet har været, at elselskaberne opretter adgang til de offentlige og gratis BBR-oplysninger. Dette er tilsyneladende ikke sket på trods af, at de enkelte elselskaber har haft mulighed for dette siden 2019, hvor BBR-data blev offentligt tilgængelige. KOMBIT, kommunernes it-fællesskab, har derfor udviklet et simpelt og midlertidigt opslagsværk. Dette kan elselskaberne og alle andre anvende gratis indtil slutningen af 2023. Herefter skal elselskaberne selv have en løsning på plads.

Opslagsværket viser BBR-data direkte fra BBR-registret. Opslagsværket er frit tilgængeligt.

Såfremt dit elselskab ikke vil fremsøge data herfra, er det elselskabets eget ansvar at fremsøge data på anden vis.

Se og ret dine BBR oplysninger

Vi gør opmærksom på, at du, som ejer, skal sikre dig, at din BBR-registrering er opdateret.
Du kan se og rette dine BBR oplysninger her

Det er ikke muligt at registrere oplysninger med tilbagevirkende kraft for hverken dig eller kommunen.